9 lat temu odszedł Jan Paweł II

Dziś mija dziewiąta rocznica śmierci Ojca Świętego i wybitnego Polaka Jana Pawła II. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie. W całej Polsce zaplanowano uroczystości związane z rocznicą. Za kilka tygodni, dokładnie 27 kwietnia papież z Polski zostanie kanonizowany.

W Warszawie na placu Piłsudskiego o godz. 21 rozpocznie się czuwanie modlitewne. Jest to symboliczne miejsce, gdzie podczas pielgrzymek do Polski papież najczęściej spotykał się z warszawiakami. Czuwanie poprzedzi emisja filmów przygotowanych przez Centrum Myśli Jana Pawła II, które mają przybliżyć postać papieża i jego pontyfikat. W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zaplanowano sympozjum poświęcone papieżowi, a w Centralnej Bibliotece Wojskowej od godz. 10 możemy zobaczyć otwartą wystawę „Jan Paweł II a wojsko”. Z kolei w Krakowie Krakowie odbędzie się światowa premiera włoskiego musicalu operowego pt. „Karol Wojtyła. Historia Prawdziwa”.

Błogosławiony Jan Paweł II

Błogosławiony Jan Paweł II

Każdy z was młodzi przyjaciele znaj­du­je też w ży­ciu ja­kieś swo­je Wes­ter­plat­te. Ja­kiś wy­miar za­dań, które mu­si podjąć i wy­pełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie może nie wal­czyć. Ja­kiś obo­wiązek, po­win­ność, od której nie może się uchy­lać. Nie może zde­zer­te­rować. Wreszcie ja­kiś porządek prawd i wartości, które trze­ba ut­rzy­mać i obronić…!

Jan Paweł II był papieżem, który odbył najwięcej podróży zagranicznych oraz najwięcej osób wyniósł na ołtarze. Jego postać jest rozpoznawalna na całym świecie, a jego postawa i osoba powinna być inspiracją i autorytetem dla nas wszystkich. Jego proces beatyfikacyjny był jednym z najkrótszych w historii Kościoła, rozpoczął się miesiąc po pogrzebie, a zakończył się sześć lat po śmierci, zaś proces kanonizacyjny zakończył się trzy lata po beatyfikacji, dziewięć lat po śmierci, co jest najszybszą kanonizacją historii Kościoła. Jan Paweł II był również poetą, poliglotą, a także dramaturgiem, aktorem i pedagogiem. Znany jest również w Polsce i na świecie, jako filozof historii, fenomenolog, mistyk i przedstawiciel personalizmu chrześcijańskiego.

Komentarze

Absolwent Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (obecnie Akademii Sztuki Wojennej). Instruktor strzelectwa sportowego, instruktor kalisteniki i zagorzały fan wycieczek górskich. Zdobywca Wojskowej Odznaki Górskiej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i Odznaki Skoczka Spadochronowego Służb Ochrony. Członek grupy rekonstrukcyjnej SPAP Wojkowice i Stowarzyszenia "Głos bohatera". Do głównych zainteresowań naukowych autora należą terroryzm międzynarodowy, przestępczość zorganizowana, społeczne inicjatywy w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz zarządzanie kryzysowe.