/fot. Służba Więzienna

Jesień 2017: Ogólnopolskie ćwiczenia Służby Więziennej

W tegorocznej edycji ćwiczeń pod kryptonimem Jesień 2017 – w dniach od 26 do 29 października br. – przygotowując się na realne zagrożenia, funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej z wyznaczonych jednostek na terenie całego kraju szlifowali swoje umiejętności m.in. z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom zewnętrznym.

W dniach od 26 do 29 października br. w jednym czasie w kilkunastu wybranych zakładach karnych i aresztach śledczych na terenie całego kraju prowadzone były ćwiczenia ochronno-obronne Służby Więziennej pod kryptonimem Jesień 2017. W tegorocznej edycji udział brali funkcjonariusze z zakładów karnych i aresztów śledczych z całej Polski ? do udziału w ćwiczeniach wyznaczono po jednej jednostce w każdym okręgowym inspektoracie Służby Więziennej.

Scenariusz ćwiczeń

/fot. Służba Więzienna

Jak informuje Zespół Komunikacji Medialnej i Promocji, w czasie tegorocznej edycji ogólnopolskich ćwiczeń tej formacji przygotowywano się do przeciwstawiana zagrożeniom zewnętrznym. Ćwiczenia w poszczególnych zakładach karnych i aresztach śledczych odbywały się na podstawie odrębnych scenariuszy przygotowanych z uwzględnieniem warunków i możliwości jednostek biorących w nich udział. Wśród realizowanych scenariuszy ćwiczeń znajdowało się m.in.; odparcie ataku terrorystycznego lub próby odbicia więźnia. Poza oczywistymi czynnikami zewnętrznymi doskonalono także procedury kierowania realizacją zadań w wybranych obszarach przygotowań obronnych Służby Więziennej. Sprawdzano m.in.; umiejętności współdziałania poszczególnych jednostek Służby Więziennej ze Sztabem Dyrektora Generalnego SW oraz działanie systemów łączności i obiegu informacji.

Źródło: Służba Więzienna 

Zobacz także:

Zainteresowania: szeroko pojęta kwestia bezpieczeństwa, wojskowość, polityka międzynarodowa, historia najnowsza, kino, książki, gry wideo.