JW NIL rekrutuje!

Dziś Jednostka Wojskowa NIL, jedna z pięciu jednostek specjalnych w Polsce, poinformowała, że rozpoczyna proces rekrutacji w swoje szeregi. Jak informuje na stronie internetowej, poszukiwani są kandydaci na specjalistów w korpusie oficerów i podoficerów.

Dla wszystkich chętnych służbą w jednostce specjalnej NIL istnieje 52 wolne etaty, wśród których możemy wymienić: operatorów, podoficerów sztabowych, a także instruktorów, dowódców sekcji, ratowników medycznych czy też teleinformatyków oraz kierowników magazynów. Listę wszystkich wolnych etatów można znaleźć na stronie internetowej jednostki: www. jw4724.wp.mil.pl

Zgodnie z oficjalnym komunikatem, zainteresowani służbą w JW Nil mogą składać CV drogą tradycyjną wysyłając je pocztą na adres: ul.Tyniecka 45, 30-901 Kraków lub drogą elektroniczną: [email protected] oraz poprzez fax – 261-132-510. Na stronie zostały zawarte szczegółowe informacje jakie powinny być zawarte w Curriculum Vitae: aktualny stopień wojskowy i datę mianowania; posiadane wykształcenie cywilne i wojskowe; posiadane kwalifikacje; aktualne stanowisko służbowe oraz SW; przebieg służby wojskowej; posiadane poświadczenie bezpieczeństwa; stopień znajomości języków obcych oraz telefon kontaktowy.

Jednostka została utworzona 2 grudnia 2008 roku jako Jednostka Wsparcia Dowodzenia i Zabezpieczenia Wojsk Specjalnych. JW 4724 zgodnie z Decyzją Nr 208/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie nadania imienia patrona oraz ustanowienia dorocznego Święta Jednostki nosi imię patrona – gen. bryg. Augusta Emila Fieldorfa ?NILA?, twórcy i pierwszego dowódcy Kedywu KG AK oraz obchodzi Święto dnia 6 września.

Głównym zadaniem JW. NIL jest prowadzenie rozpoznania, w tym również rozpoznania radiowego, obrazowego oraz osobowego. Ponadto jednostka zajmuje się:
– organizowaniem i realizowaniem przedsięwzięć związanych z systemem dowodzenia wojsk specjalnych;
– zabezpieczeniem informacyjnym operacji specjalnych poprzez wydzielenie elementów wsparcia dla zadaniowych zespołów bojowych oraz komponentów wojsk  specjalnych;
– zabezpieczeniem systemu dowodzenia i kierowania komponentów wojsk specjalnych w misjach i operacjach realizowanych w ramach kontyngentów i zobowiązań sojuszniczych;
– organizowaniem systemu zabezpieczenia logistycznego na potrzeby funkcjonowania jednostek wojsk specjalnych oraz realizacji operacji specjalnych;
– zabezpieczeniem finansowym i logistycznym jednostki oraz Dowództwa Wojsk Specjalnych;
– realizowaniem zakupów na potrzeby wojsk specjalnych.

Źródło fot.: MON

Absolwent historii i politologii na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Interesuje się historią wojskowości XX w., stosunkami międzynarodowymi, terroryzmem oraz polskimi misjami stabilizacyjnymi poza granicami kraju.