K. Liedel, P. Piasecka – „Bezpieczeństwo w czasach terroryzmu. Jak przeżyć zamach terrorystyczny” [RECENZJA]

Niemal codziennie docierają do każdego z nas doniesienia medialne o kolejnych ofiarach zamachów terrorystycznych. W czasach w jakich przyszło nam żyć wiedza na temat tego jak nie stać się jedną z ofiar w sytuacji realnego zagrożenia staje się gwarantem naszego bezpieczeństwa. Nowa książka dr Krzysztofa Liedela i mgr Pauliny Piaseckiej pt. Bezpieczeństwo w czasach terroryzmu. Jak przeżyć zamach terrorystyczny, która na krajowym rynku wydawniczym ukazała się nakładem wydawnictwa Difin jest pod wieloma względami unikalna. Przede wszystkim dlatego, że została opracowana w formie poradnika, który pozwala zwiększyć naszą świadomość na temat zagrożeń terrorystycznych oraz nabyć umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

Jednym z najlepszych narzędzi zwiększania tego codziennego bezpieczeństwa jest wiedza, umiejętności i doświadczenie, które każdemu z nas pozwalają na to, aby stał się zasobem w systemie antyterrorystycznym. To dzięki nim możemy włączyć się w przeciwdziałanie zagrożeniom, poprawiając bezpieczeństwo własne i naszych bliskich.

K. Liedel, P. Piasecka, Bezpieczeństwo w czasach terroryzmu jak przeżyć zamach terrorystyczny, Difin, Warszawa 2018, s. 9.

 

Książkę podzielono na 13 części, z czego ostania stanowi zbiór załączników zawierających w większości szczegółowy algorytm postępowania w określonych sytuacjach. W bardzo przemyślany sposób w poradniku zaprezentowane poszczególne scenariusze i katalog pożądanych zachowań, które powinniśmy opanować dla zwiększenia swoich szans na przeżycie. Warto zauważyć, iż wiele zaprezentowanych w poradniku treści skierowanych jest do szerokiego grona odbiorców, począwszy od każdego z nas, a skończywszy na właścicielach firm i przedstawicielach instytucji państwowych odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo. Takie podejście umożliwia włączenie społeczeństwa i sektora prywatnego do systemu bezpieczeństwa antyterrorystycznego tworząc wartość dodaną do bezpieczeństwa publicznego. Oddając się lekturze poznajemy modus operandi współczesnych organizacji terrorystycznych. Autorzy omawiają bowiem metody werbunku i radykalizacji potencjalnych zamachowców.

W dalszej części dowiemy się jak rozpoznać potencjalnego zamachowca w tłumie i w jaki sposób zachować się gdy znajdziemy się w sytuacji zagrożenia terrorystycznego. Autorzy przedstawiają tu modelowy wzorzec zachowań w sytuacjach zagrożenia bombowego, zamachu z użyciem substancji chemicznych i biologicznych, w sytuacji zakładniczej, a także podczas ataku tzw. aktywnego napastnika (ang. Aactive  Shooter). Przypomnijmy, że w ciągu minionej dekady do omawianych w poradniku sytuacji dochodziło stosunkowo często, w tym także na naszym kontynencie. Choć terroryzm staje się ponurym elementem naszej codzienności, to nie pozostajemy wobec niego bezsilni. Zawarte w poradniku wskazówki z pewnością podniosą naszą świadomość zagrożenia, a co ważniejsze wydatnie zwiększą nasze szanse na przeżycie. Warto podkreślić, że w pozycji zawarto także wiele innych praktycznych porad, które mogą okazać się niezwykle cenne nie tylko w przypadku zagrożenia terrorystycznego, czego przykładem jest chociażby rozdział poświęcony udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Materiał zaprezentowano w syntetyczny i przejrzysty sposób, co w przypadku poradników zawartych na oficjalnych stronach państwowych instytucji jest niestety rzadkością.

Książkę należy polecić każdemu, kto chce świadomie zadbać o bezpieczeństwo własne i swoich najbliższych. Z uwagi na zawarte treści publikacja powinna być także obowiązkową lekturą dla zarządców obiektów użyteczności publicznej narażonych na potencjalne zamachy terrorystyczne, a także właścicieli którzy chcą zapewnić bezpieczeństwo swojego przedsiębiorstwa i jego pracowników. Dorobek autorów stanowi istotny wkład w rozwój edukacji antyterrorystycznej, która w Polsce nadal nie doczekała się stosownych rozwiązań systemowych.


    Autor: dr Krzysztof Liedel, mgr Paulina Piasecka

Tytuł: Bezpieczeństwo w czasach terroryzmu. Jak przeżyć zamach terrorystyczny

Wydawnictwo: DIFIN

Oprawa: Miękka

Rok wydania: 2018

ISBN: 978-83-8085-609-7

Liczba stron: 204

Format: 122×194 mm

>>>> Książkę można kupić u wydawcy tutaj <<<<

 


Krzysztof Liedel – doktor w specjalności zarządzanie bezpieczeństwem, prawnik, specjalista w zakresie terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania, ekspert w zakresie analizy informacji, szczególnie w obszarze analizy decyzyjnej. Stażysta w Narodowym Centrum Kontrterrorystycznym w USA. Były naczelnik Wydziału ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Kierownik Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas, Dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem CC. Wykładowca Collegium Civitas. Autor i współautor wielu publikacji na temat terroryzmu międzynarodowego i jego zwalczania, a także na temat analizy informacji.

Paulina Piasecka – absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, analityk, specjalistka w zakresie walki informacyjnej i bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Stypendystka programu Departamentu Stanu USA ?International Visitor Leadership Program? w obszarze cyberbezpieczeństwa. Były główny specjalista w Wydziale ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA, Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Obecnie Zastępca Kierownika Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas, Zastępca Dyrektora CBnT ds. Programowych, wykładowca Collegium Civitas. Współautorka i redaktor publikacji nt. walki informacyjnej, analizy informacji oraz międzynarodowego terroryzmu i zwalczania tego zjawiska.

 

 

 

Absolwent Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (obecnie Akademii Sztuki Wojennej). Instruktor strzelectwa sportowego, instruktor kalisteniki i zagorzały fan wycieczek górskich. Zdobywca Wojskowej Odznaki Górskiej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i Odznaki Skoczka Spadochronowego Służb Ochrony. Członek grupy rekonstrukcyjnej SPAP Wojkowice i Stowarzyszenia "Głos bohatera". Do głównych zainteresowań naukowych autora należą terroryzm międzynarodowy, przestępczość zorganizowana, społeczne inicjatywy w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz zarządzanie kryzysowe.