/Fot. Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.

Kontrakt na dostawy karabinów maszynowych UKM-2000P dla WOT

W dniu 6 kwietnia br. w Dzienniku Urzędowym UE pojawiła się informacja o zawarciu kontraktu pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia MON a Zakładami Mechanicznymi Tarnów S.A. na dostawy 2.494 uniwersalnych karabinów maszynowych UKM-2000P o wartości ponad 167 mln PLN z przeznaczeniem dla Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT).

W czwartek, 6 kwietnia br. na stronie internetowej TED (Tenders Electronic Daily)m czyli Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pojawiło się ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia MON a Zakładami Mechanicznymi Tarnów S.A. w zakresie dostaw dla Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) 2.494 uniwersalnych karabinów maszynowych UKM-2000P kal. 7,62 mm za równowartość 167.098.000 PLN. Jak wynika z informacji, decyzja zapadła trzy dni wcześniej.

Broń, przeznaczona do precyzyjnego rażenia siły żywej (celów punktowych) oraz pojazdów lekko-opancerzonych zostanie dostarczona odbiorcy w latach 2017-2019. Jak wynika z uzasadnienia zakupu tej broni, w ramach realizowanego procesu wymiany nieperspektywicznych karabinów rodziny 7,62 PK/PKM na kompatybilne z amunicją stosowaną w pozostałych armiach NATO, oraz konieczności zabezpieczenia etatowych potrzeb pododdziałów Obrony Terytorialnej, wybór właśnie UKM-2000P był jedynym racjonalnym krokiem, gdyż pozyskanie innych niż wprowadzone na wyposażenie SZ RP karabiny spowodowałoby nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu: m.in. skomplikowałoby funkcjonowanie istniejącego podsystemu technicznego w zakresie techniki lądowej który został utworzony do zapewnienia obsługiwań i napraw wprowadzonej na wyposażenie broni w okresie jej docelowej normy eksploatacji wynoszącej 30 lat.

Ponadto, zamawiający stwierdza, że zakup innej broni wymusiłby konieczność stworzenia nowego, niekompatybilnego z dotychczasowym, odrębnego działu podsystemu zabezpieczenia logistycznego dedykowanego dla przedmiotowego sprzętu wojskowego (SpW), a także wymagałoby rozszerzenia zakresu i asortymentu zaopatrywania materiałowo-technicznego, szkolenia obsług, specjalistów pododdziałów remontowych, pozyskania dodatkowego oprzyrządowania do realizacji obsług, napraw i remontów.

Oprócz tego, wprowadzenie kolejnego rodzaju karabinów uniemożliwiłoby stosowanie zamienności zespołów, podzespołów i części, a ponadto znacznie utrudniłoby również realizację procesu szkolenia żołnierzy ? niezbędnym byłoby przeszkolenie osób funkcyjnych (instruktorów i użytkowników) w zakresie eksploatacji nowego SpW.

Przypomnijmy, że negocjacje IU MON z ZM Tarnów S.A. ws. zakupu ponad dwóch tysięcy egzemplarzy UKM-200P dla WOT ruszyły w dniu 29 stycznia br. (czytaj więcej: IU MON: negocjacje w sprawie zakupu UKM-2000P dla WOT).

bez-tytulu

7,62 MM UNIWERSALNY KARABIN MASZYNOWY UKM-2000P

Kaliber: 7,62 mm
Nabój: 7,62 mm x 51 NATO
Pojemność skrzyni amunicyjnej: 100/150 szt.
Długość broni: 1.203 mm
Długość lufy: 547 mm
Masa: 8,4 kg niezaładowany
Zasięg skuteczny: 1.500 m
Szybkostrzelność
teoretyczna:
750 strzałów/minutę

Źródło:

ted.europa.eu: Dostawy – 129341-2017

Czytaj także:

DG RSZ: Trzy Brygady Obrony Terytorialnej przekazane dowództwu WOT

Żołnierze Wyklęci patronami trzech pierwszych brygad WOT

Aplikacje na smartfony dla żołnierzy WOT

IU MON: 57 tysięcy Beryli dla Wojska Polskiego

Wojsko Polskie kupi 22 tys. granatów odłamkowych NGO-N1

Rafał "Ralph" Muczyński, koordynator działu "Wojsko". Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie w Białymstoku i politologii na Politechnice Białostockiej. Rysownik-hobbysta (więcej: http://ralph1989.deviantart.com oraz www.facebook.com/Ralph1989Arts) Zainteresowania: rysunek, wojskowość (szeroko pojęte zagadnienia współczesnej armii od strony uzbrojenia, zwłaszcza lotnictwo i technika rakietowa), polityka międzynarodowa, historia XX wieku.