Strategiczny zwrot z relacjach USA i Kuby / Źródło: Opracowanie własne

Kuba nie jest już krajem sponsorującym terroryzm

W piątek 29 maja 2015 r. U.S. Department of State poinformował, że Kuba została wykreślona z listy państw, które sponsorują terroryzm. Na amerykańskiej liście państw wspierających finansowo globalny terroryzm pozostały już 3 kraje: Syria, Sudan i Iran.

Stany Zjednoczone umieściły Kubę na liście państw sponsorujących terroryzm jeszcze w czasach zimnej wojny, a dokładnie w 1982 r.- wtedy to rząd USA oskarżał reżim Kuby o popieranie działań ETA w Hiszpanii oraz FARC w Kolumbii. Ostatnie raporty U.S. Department of State (Country Reports on Terrorism- corocznie publikowane) wskazują, że Kuba stara się o wypracowanie pokojowych relacji na linii FARC- rząd Kolumbii, w związki Kuby z hiszpańską ETA „oddaliły się”. Po 33 latach Kuba nie jest już państwem finansującym terroryzm.

Eksperci oceniają, że taka decyzja ma znaczenie bardziej symboliczne, niż praktyczne. Po 54 latach zamrożonych stosunków dyplomatycznych rządy USA i Kuby ponownie nawiązały współpracę dopiero pod koniec 2014 roku. Prezydent Barack Obama w kwietniu 2015 r. przekazał do Kongresu opinię, że Kuba w ciągu ostatniego półrocza nie udzieliła żadnego wsparcie międzynarodowemu terroryzmowi. Ten ruch amerykańskiego przywódcy niejako wymuszał rząd w Hawanie. Kongresmeni nie odrzucili tej opinii, a więc weszła ona w życie po 45 dniach od jej ogłoszenia. Stanowi istotny element odwilży w stosunkach między oboma państwami.

Wykreślenie Kuby z listy państw sponsorujących terroryzm wiąże się z faktem, iż kraj ten będzie mógł otrzymywać amerykańską pomoc gospodarczą oraz broń, jednakże wciąż będzie objęty szerszym embargiem gospodarczym. Na jego zniesienie potrzebna jest zgoda Kongresu.