Fot. Eugenijus Žygaitis / Źródło: www.kam.lt

Litwa formuje kolejną brygadę

Litewska Rada Bezpieczeństwa Narodowego pod przewodnictwem prezydent Dalii Grybauskait? poinformowała o utworzeniu drugiej brygady wojsk lądowych. Będzie to związek piechoty zmotoryzowanej, stacjonujący zgodnie z doniesieniami agencji BNS na zachodzie kraju.

Zgodnie z podaną informacją nowa brygada ma być stworzona w oparciu o istniejące jednostki. Na początek formujący się do 2021 r. związek operacyjny otrzyma, z Brygady Zmechanizowanej Żelazny Wilk, batalion zmechanizowany księcia Kiejstuna stacjonujący w Taurage. Natomiast drugi pododdział tworzyć będzie kłajpedzki batalion zmotoryzowany (dragonów) księcia Butygejda. Do końca 2016 r. powstanie, w oparciu o sztab w Kłajpedzie, dowództwo Brygady Zmechanizowanej. Dodatkowe pododdziały, w tym batalion artylerii, wchodzące w skład brygady, mają zostać sformowane do 2021 roku.

To nie jedyne działanie w celu zwiększenia potencjału militarnego Litwy w świetle kryzysu na Ukrainie i zapędów imperialistycznych Rosji. Rząd w Wilnie postanowił również o zwiększeniu wydatków obronnych, z poziomu 0,8 PKB w 2013 r. do 1,1% w 2015 r. Docelowo do 2020 r. budżet resortu obrony ma być zwiększony do 2% PKB. Ponadto Litwa planuje sformowanie sił szybkiego reagowania, których elementy mają być zdolne do działania w ciągu 2 godzin od wydania rozkazów. Na ten cel, m.in. zakup wyposażenia i uzbrojenia, mają zostać zaciągnięte specjalne pożyczki. Prawdopodobnie kontrahentami zakupów będą Niemcy, Stany Zjednoczone Ameryki oraz Polska, która ma dostarczyć systemy przeciwlotniczych Grom. Warto również zaznaczyć, iż Litwa podjęła decyzję o przywróceniu obowiązkowej służby wojskowej, między innymi w celu zwiększenia stopnia ukompletowania wojsk.

Jak widać Litwa w bardzo poważnym tempie przyśpiesza rozwój własnych zdolności militarnych rozplanowany na lata 2015-2021, co prawdopodobnie jest odpowiedzią na rosyjski program modernizacji sił zbrojnych, który ma się zakończyć w 2020 r.

Źródło: defence24.pl, dziennikzbrojny.pl

Miłośnik historii, a w szczególności zagadnień związanych z wojskowością. Obecnie stale interesuję się wydarzeniami w Wojsku Polskim. Zapalony bibliofil, poświęcający każdą wolną chwilę na czytanie książek.