Miotacze min Volcano używane w czasie manewrów Saber Juncture 2015, Niemcy / Źródło: John Cress, US Army Europe, https://www.army.mil/e2/c/images/2016/06/07/438185/original.jpg
Miotacze min Volcano używane w czasie manewrów Saber Juncture 2015, Niemcy / Źródło: John Cress, US Army Europe, https://www.army.mil/e2/c/images/2016/06/07/438185/original.jpg

Miotacze min Volcano wrócą do użytku w 2018 r.

Już w 2018 r., zgodnie z planami Dowództwa Wyszkolenia Sił Lądowych USA, U.S. Army ponownie zacznie wykorzystywać zmodernizowane miotacze min Volcano. Tym razem mają one służyć nie tylko tworzeniu barier w postaci pól minowych, ale także zmuszać przeciwnika do obierania konkretnej drogi. Przywrócenie miotaczy Volcano jest efektem zmienionego środowiska bezpieczeństwa i powrotu do koncepcji walki z przeciwnikiem o zbliżonych zdolnościach.

Informację o przywróceniu do używania miotaczy min Volcano podało Centrum Integrowania Zdolności Wojsk Lądowych (ang. Army Capabilities Integration Center), będące częścią Dowództwa Wyszkolenia Wojsk Lądowych USA (ang. US Army Training and Doctrine Command, TRADOC). Według przedstawicieli Centrum, system Volcano osiągnie pełną zdolność operacyjną już w 2018 r1.

Miotacze min Volcano przestały być używane pod koniec XX w., gdy Stany Zjednoczone zaangażowały się w wojnę w Afganistanie, a następnie w Iraku. Nie widząc użyteczności miotaczy min w czasie walk z asymetrycznym przeciwnikiem, postanowiono zaprzestać ich używania na większości teatrów działań.

Jak stwierdził w rozmowie z Defense News mjr. Thomas Campbell, rzecznik TRADOC, system Volcano będzie współcześnie używany w innej formie. O ile w przeszłości lokowanie min służyło tworzeniu barier, o tyle teraz mają one służyć kierowaniu przeciwnika na konkretne tereny i odciągania go od wrażliwych obiektów2.

Niemniej jednak, by system Volcano mógł być używany, potrzebne będzie przeprowadzenie licznych modernizacji i uwzględnienie zmienionego środowiska bezpieczeństwa, w jakim obecnie operują Siły Zbrojne USA.

Po pierwsze, użycie min przez Stany Zjednoczone powinno być zgodne z konwencją ottawską, która weszła w życie w 1999 r. Pomimo tego, że Stany Zjednoczone nie ratyfikowały konwencji, to już w 2014 r. prezydent Barack Obama postanowił stosować się do niektórych reguł konwencji. Zdecydowano, że miny przeciwpiechotne, uruchamiane np. nadepnięciem na nie, będą używane jedynie na Półwyspie Koreańskim. W pozostałych częściach świata, w których operują Stany Zjednoczone, taka forma obrony nie będzie używana3.

Po drugie, jak powiedział mjr. Campbell, obecnie system Volcano nie jest dostosowany do posiadanych przez amerykańskie bataliony inżynieryjne pojazdów. W związku z tym, modernizacja systemów Volcano obejmie także ich przystosowanie do użycia w pojazdach będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych USA4.

System miotania min Volcano pozwala na umieszczenie w krótkim odstępie czasu (do 12 minut) 960 min przeciwpancernych lub przeciwpiechotnych na terenie o wymiarach 1 110 m. x 120 m. System może być mocowany do pojazdów lądowych (ang. Land Volcano) i helikopterów (ang. Air Volcano). Ponadto, w używanych minach zastosowany jest system autodestrukcji, co pozwala ją bezpiecznie zneutralizować w ciągu 15 dni od momentu jej podłożenia5.

Pomimo tego, że zaczęto odchodzić od miotaczy Volcano pod koniec XX w., system ten nadal jest używany przez amerykańskich żołnierzy na Półwyspie Koreańskim. W 2012 r. 2. Pułk Lotniczy (ang. 2nd Aviation Regiment) stacjonujący w bazie w Seulu w Korei Południowej przeprowadził trening z użyciem Air Volcano. Ćwiczenie polegało na zrzucie min z helikopterów UH-60 Black Hawk6.

Modernizacja miotaczy min Volcano jest częścią zmian, jakie mają zajść w wyposażeniu i zdolnościach U.S. Army. Wśród priorytetów modernizacyjnych na następne lata znajdują się m. in. flota powietrzna, pojazdy bojowe i ochrona cybernetyczna. By osiągnąć zadowalający efekt, Siły Zbrojne USA zamierzają ściśle współpracować z rodzimym przemysłem zbrojeniowym7.

Poniżej znajduje się materiał wideo przedstawiający użycie miotacza min Volcano z helikoptera UH-60 Black Hawk.

Czytaj także:

U.S. Army przygotowuje saperskie jednostki szybkiego reagowania

Pierwszy prototyp transportera opancerzonego AMPV przekazany US Army

US Army odebrała pierwszego Dragoona [wideo]

Źródła:

1 J. Judson, US Army Dusting Off Volcano Mine Dispensers, http://www.defensenews.com/articles/us-army-dusting-off-volcano-mine-dispensers, dostęp: 27.12.2016.

2 Ibidem.

3 F. Schwartz, U.S. Moves Closer to Compliance With Treaty Banning Land Mines, http://www.wsj.com/articles/u-s-moves-closer-to-compliance-with-treaty-banning-land-mines-1411509618, dostęp: 27.12.2016.

4 J. Judson, op. cit.

5 Volcano Multiple Delivery Mine System, http://www.pica.army.mil/pmccs/AreaDenial/LegacyMines/Volcano.html, dostęp: 27.12.2016.

6 V. Abril, Training on the Air Volcano Mine System, http://www.dodlive.mil/index.php/2012/02/training-on-the-air-volcano-mine-system/, dostęp: 27.12.2016.

7 J. Judson, Path Forward For Army?s Modernization Priorities Takes Shape, http://www.defensenews.com/articles/path-forward-for-armys-modernization-priorities-takes-shape, dostęp: 27.12.2016.

Uczestnik studiów II stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Zastępca redaktora blogu "The Eagle Has Landed" poświęconemu działalności Stanów Zjednoczonych w Europie Środkowej i Wschodniej. Zainteresowania: militaria, stosunki międzynarodowe.