MRAP’y dla Egiptu

W czwartek, w dniu 12 maja do egipskiego portu Aleksandria dotarła pierwsza dostawa wojskowych pojazdów MRAP (ang. Mine Resistant Ambush Protected) przekazanych do Egiptu w ramach programu Excess Defense Articles (EDA) przez Stany Zjednoczone. 

Silnie opancerzone pojazdy MRAP, zaprojektowane w celu ochrony życia żołnierzy przez skutkami wybuchów improwizowanych ładunków wybuchowych znanych także pod akronimem IED (ang. Improvised Explosive Device) zostały podarowane Egiptowi przez Stany Zjednoczone. Pojazdy dostarczone w ramach pierwszej partii są częścią większego transferu ? Stany Zjednoczone przekażą w sumie 762 pojazdy MRAP. Pojazdy mają wzmocnić egipską armię w prowadzonej przez nią walce z terroryzmem.

Źródło: U.S. Embassy in Egypt.

Źródło: U.S. Embassy in Egypt.

Pojazdy dostarczone w ramach pierwszej partii są częścią większego transferu ? Stany Zjednoczone przekażą w sumie 762 pojazdy MRAP. Pojazdy mają wzmocnić egipską armię w prowadzonej przez nią walce z terroryzmem. Dostawa wojskowych pojazdów MRAP ma miejsce w ramach programu Excess Defense Articles (EDA) prowadzonego przez Departament Obrony USA ? w którym pojazdy zostaną przekazane stronie egipskiej bez ponoszenia przez nią żadnych kosztów.

Pierwotnie MRAP’y powstałyby wspierać operacje amerykańskich sił zbrojnych w Afganistanie (poprzez zwiększenie poziomu ochrony żołnierzy) i wielokrotnie dowiodły swojej wartości. Według gen. Charlesa Hoopera ? przedstawiciela amerykańskiej ambasady w Kairze, zajmującego się sprawami bezpieczeństwa ? dostawa pojazdów do Egiptu jest kluczowa w przeciwdziałaniu niestabilności regionu i jest jednym z elementów wzmacniania stosunków na linii Waszyngton ? Kair.

Zobacz także:

Zainteresowania: szeroko pojęta kwestia bezpieczeństwa, wojskowość, polityka międzynarodowa, historia najnowsza, kino, książki, gry wideo.