F-16V. /fot. Lockheed Martin

Myśliwce wielozadaniowe F-16V dla Bahrajnu

Jak wynika z lektury raportów opublikowanych na oficjalnej stronie internetowej agencji DSCA, rząd w Manamie pragnie pozyskać dziewiętnaście fabrycznie nowych (19) myśliwców wielozadaniowych F-16V, jak i zmodernizować istniejącą flotę myśliwców F-16C/D Block 40 do tego samego standardu.

W piątek, w dniu 8 września br. amerykańska rządowa Agencja ds. Współpracy Obronnej (The Defense Security Cooperation Agency ? DSCA) poinformowała o uzyskaniu zgody Departamentu Stanu w kwestii pozyskania w ramach procedury Foreign Military Sales (FMS) przez Królestwo Bahrajnu nowoczesnych myśliwców wielozadaniowych F-16V.

Nowe „Waleczne Sokoły”

F-16V. /Fot. Lockheed Martin

Jak wynika z lektury raportu opublikowanego na oficjalnej stronie internetowej agencji DSCA, rząd w Manamie pragnie pozyskać w ramach procedury FMS, dziewiętnaście (19) fabrycznie nowych myśliwców wielozadaniowych F-16V, dziewiętnaście (19) działek systemu Gatlinga M61 Vulcan kalibru 20 mm, dwadzieścia dwie (22) stacje radiolokacyjne z anteną AN/APG-83 (+3 dodatkowe ? red.), dwadzieścia dwa (22) silniki F-110-GE-129 (+3 dodatkowe ? red.), dwadzieścia dwa (22) modułowe komputery misji (+3 dodatkowe ? red.), oraz dwadzieścia dwa (22) systemy nawigacyjne EGNS/LN260 (+3 dodatkowe ? red.). Oprócz tego na liście zamówień znajdują się także czterdzieści dwie (42) radiostacje AN/ARC-238 SINCGARS (lub równoważne ? red.), trzydzieści osiem (38) belek uzbrojenia LAU-129 oraz LAU-118A, dziewiętnaście (19) systemów samoobrony AN/ALQ-211 AIDEWS, dwadzieścia dwa (22) systemy identyfikacji swój – obcy AN/APX-126 Advanced Identification Friend or Foe (AIFF).

Modernizacja floty

F-16 Block 40. /fot. MO Bahrajnu

Oprócz chęci zakupu fabrycznie nowych maszyn rząd Bahrajnu podjął także inicjatywę dotyczącą modernizacji obecnie posiadanej floty 20 myśliwców wielozadaniowych F-16C/D Block 40 do standardu V. W porównaniu z postępowaniem na nowe maszyny wielozadaniowe, w tym przypadku lista zamówień jest znacznie dłuższa.

Bahrajn pragnie pozyskać dwadzieścia trzy (23) silniki F-110-GE-129 (+3 dodatkowe ? red.), dwadzieścia trzy (23), stacje radiolokacyjne z anteną AN/APG-83 (+3 dodatkowe ? red.), dwadzieścia dwa (22) modułowe komputery misji (+3 dodatkowe ? red.), dwadzieścia trzy (23) systemy nawigacyjne EGNS/LN260 (+3 dodatkowe ? red.), dwadzieścia trzy (23) systemy identyfikacji swój-obcy AN/APX-126 Advanced Identification Friend or Foe (AIFF), dwadzieścia (20) systemów samoobrony AN/ALQ-211 AIDEWS, czterdzieści pięć (45) radiostacji AN/ARC-238 SINCGARS.

Królewskie Siły Powietrzne Bahrajnu mają otrzymać także belki uzbrojenia [czterdzieści (40) LAU-129, dwie (2) LAU-118A, trzy (3) BRU-57, dwie (2) BRU-61], uzbrojenie [dwa (2) pociski rakietowe AIM-9X Sidewinder, AGM-88 HARM oraz AIM-120C-7, a także treningowe AGM-84 Harpoon, sześć (6) CATM-9L/M, bomby GBU-39 SDB i cztery (4) bomby szybujące AGM-154 JSOW. Pakiet dla modernizowanych maszyn zawiera także zasobniki rozpoznawcze DB-110 (6 sztuk), zestawy kierowania, ustrzeń, korpusy i zapalniki do bomb. Amerykanie zostali poproszeni także o zapewnienie wsparcia logistycznego i technicznego (w tym części zamiennych ? red.), pakietu logistycznego oraz szkoleniowego.

Wartość zamówienia

Należy uściślić, iż, w przypadku zakupu zupełnie nowych maszyn, rząd w Manamie będzie zmuszony wyasygnować na ten cel kwotę blisko 2.785 mld USD (9,83 mld zł). Modernizacja posiadanych 20 maszyn F-16C/D Block 40 pochłonie sumę blisko 1.082 mld USD (3,82 mld zł). Zatem łączna wartość potencjalnych porozumień to blisko 4 mld USD. Głównym wykonawcą zamówienia będzie koncern Lockheed Martin.

Komunikat DSCA stwierdza, że potencjalna sprzedaż wyżej wymienionego sprzętu i wyposażenia do Królestwa Bahrajnu, wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo narodowe Stanów Zjednoczonych Ameryki, ale jednocześnie nie przyczyni się do naruszenia równowagi militarnej w regionie, pomimo zwiększenia w znacznym stopniu zdolności Bahrajnu do stawiania czoła obecnym i przyszłym zagrożeniom. Przypominamy, że ogłoszenie DSCA o potencjalnej sprzedaży jest wymagane przez prawo panujące w Stanach Zjednoczonych i nie oznacza, że dojdzie do transakcji.

Źródło: DSCA – Government of Bahrain ? F-16V Aircraft with Support, DSCA – Government of Bahrain ? Upgrade of F-16 Block 40 Aircraft to F-16V Configuration

Zobacz także:

Zainteresowania: szeroko pojęta kwestia bezpieczeństwa, wojskowość, polityka międzynarodowa, historia najnowsza, kino, książki, gry wideo.