Nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego

Mocno zdezaktualizowana Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2007 roku doczekała się aktualizacji. We wtorek 21 października br. Rada Ministrów przyjęła nowy dokument i  skierowała ją do zatwierdzenia przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. W posiedzeniu rządu wziął również udział reprezentujący Prezydenta RP Szef BBN, Stanisław Koziej. W dokumencie podjęto się  zdefiniowano celów strategicznych Polski w dziedzinie bezpieczeństwa oraz wskazano priorytety polityki bezpieczeństwa. Analogicznie w BBN opracowywane są założenia doktrynalne w zakresie cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej.

Nasz kraj skoncentruje wysiłki strategiczne głównie na zapewnieniu bezpieczeństwa własnym obywatelom oraz terytorium państwa, wsparciu obrony państw sojuszniczych, a następnie na udziale w reagowaniu na zagrożenia poza terytorium sojuszniczym. Jest to słuszny kierunek, bowiem bezpieczeństwa państwa winno być zawsze na pierwszym miejscu względem zobowiązań sojuszniczych i stabilizowania środowiska międzynarodowego.  Polska będzie wspierała konsolidację NATO wokół funkcji obronnej, w tym strategiczne wzmocnienie jego wschodniej flanki. Nasze państwo będzie wspierać działania na rzecz zachowania amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa dla Europy, obecność wojskową USA w Europie, w tym Polsce.

W dokumencie wskazano, że bezpieczeństwo Polski będzie zależało od jej zdolności do efektywnej realizacji interesów narodowych i osiągania celów strategicznych w obecnych i prognozowanych warunkach bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo Europy determinowane będzie przez cztery główne czynniki: NATO, Unię Europejską, strategiczną obecność USA na kontynencie europejskim oraz relacje z Rosją. Już na tym pobieżnym etapie analizy dokumentu można stwierdzić, iż po raz kolejny pokłada się wielkie nadzieję w Sojuszu i relacjach z innymi państwami. Zaprzecza to racjonalnemu podejściu i imperatywami strategicznymi uwzględniającymi kalkulowanie ryzyka, funkcjonowanie państwa w warunkach niepewności i stawianiu przede wszystkim na potencjał własny.

Według dokumentu relacjach z Rosją istotne będzie rozwiązywanie trudnych spraw z uwzględnieniem standardów prawa międzynarodowego. Analizując poczynania FR można stwierdzić się, że wiara w przestrzeganie przez Moskwę prawa międzynarodowego jest niezbyt rozsądnym założeniem. W strategii podkreślono, że odbudowywanie mocarstwowej pozycji przez Rosję kosztem jej otoczenia oraz nasilenie się polityki konfrontacyjnej, czego przykładem jest konflikt z Ukrainą, w tym aneksja Krymu, negatywnie rzutują na stan bezpieczeństwa w regionie.

Krokiem naprzód w kwestii kształtowania bezpieczeństwa narodowego Polski w obecnych uwarunkowaniach będą opracowywane w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego we współpracy z przedstawicielami administracji publicznej założenia doktrynalne w zakresie cyberbezpieczeństwa. Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni stanowi najnowszą i współcześnie najbardziej wymagająca dziedzinę bezpieczeństwa narodowego, która łączący wymiar obronny i ochronny, cywilny i wojskowy, a także publiczny oraz prywatny. Celem opracowywanej Doktryny ma być stworzenie warunków do budowania systemu spełniającego powyższe wymagania.

Więcej na temat dokumentów i założeń przyjętych w obszarze bezpieczeństwa narodowego będzie można powiedzieć po ich oficjalnej publikacji. Niemniej cieszy fakt, że mocno przedawniona już Strategia z 2007 roku oraz inne dokumenty strategiczne w obszarze bezpieczeństwa doczekały się aktualizacji.

Absolwent Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (obecnie Akademii Sztuki Wojennej). Instruktor strzelectwa sportowego, instruktor kalisteniki i zagorzały fan wycieczek górskich. Zdobywca Wojskowej Odznaki Górskiej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i Odznaki Skoczka Spadochronowego Służb Ochrony. Członek grupy rekonstrukcyjnej SPAP Wojkowice i Stowarzyszenia "Głos bohatera". Do głównych zainteresowań naukowych autora należą terroryzm międzynarodowy, przestępczość zorganizowana, społeczne inicjatywy w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz zarządzanie kryzysowe.