Nowości Oficyny Wydawniczej Rytm pod patronatem Nowej Strategii!

Tym razem objęliśmy patronatem 4 nowości Oficyny Wydawniczej Rytm. Są to: Wielki leksykon tajnych służb świataRosja-Zachód. Walka o wpływy, Wielcy Polacy w Ojczyźnie, Szkocji, Italii, Szwajcarii i W uścisku Moskwy. Obszar poradziecki.

Wielki leksykon tajnych służb świata Pierwsze w Polsce i jedno z niewielu na świecie kompendium wiedzy o ponad 1100 byłych oraz aktualnie istniejących służbach specjalnych. Autor przedstawia powstanie, struktury i ich przeobrażenia, kadrę kierowniczą wywiadu, kontrwywiadu i policji politycznych świata, profesjonalną terminologię i żargon operacyjny. Książkę można kupić tutaj

Rosja-Zachód. Walka o wpływy – Autor omawia motywy działania rosyjskich elit rządzących na arenie międzynarodowej, szczególnie w relacjach z Zachodem. Określa rolę i miejsce Rosji w stanowieniu bezpieczeństwa międzynarodowego. Stawia tezę, że Rosja i Zachód potrzebują się wzajemnie. Omawia też perspektywy ich współpracy w przyszłości. Książkę można kupić tutaj

Wielcy Polacy w Ojczyźnie, Szkocji, Italii, Szwajcarii – Autorka opowiada o Wielkich Polakach ? Chopinie w ojczyźnie i Szkocji, Mickiewiczu, Słowackim, Krasińskim, Norwidzie w Szwajcarii i Włoszech, Żeromskim we Włoszech i Szwajcarii, Conradzie w Anglii. Pięknym językiem i błyskotliwą narracją opisuje wybitnych i zasłużonych Rodaków. Książkę można kupić tutaj

W uścisku Moskwy. Obszar poradziecki –  Federacja Rosyjska po rozpadzie Związku Radzieckiego z dnia na dzień stała się państwem słabym. Bezzwłocznie jednak podjęła starania o utrzymanie wpływów w byłych republikach. Obszar poradziecki uznaje bowiem za strefę swoich wyłącznych wpływów. Autorka podjęła próbę zrozumienia i wyjaśnienia tych motywów. Książkę można kupić tutaj

 

Nowa Strategia jest portalem internetowym poświęconym tematyce bezpieczeństwa, historii oraz wojska. Informujemy o najważniejszych wydarzeniach oraz przedstawiamy własne komentarze na ich temat. Obejmujemy również patronatami wydarzenia naukowe, społeczne oraz sportowe w Polsce.