P. Makowiec, M. Mroszczyk – ?Podstawy szkolenia taktycznego lekkiej piechoty? [RECENZJA]

Nakładem wydawnictwa Difin na polskim rynku książek o tematyce militarnej ukazała się świetna pozycja autorstwa Pawła Makowca i Marka Mroszczyka zatytułowana Podstawy szkolenia taktycznego lekkiej piechoty. Ten wartościowy podręcznik omawia najważniejsze elementy podstawowego szkolenia żołnierza i pododdziału w kontekście wymogów i uwarunkowań współczesnego pola walki. Warto podkreślić, iż jest to kolejna książka z serii przygotowanej przez ekspertów związanych ze Stowarzyszeniem ObronaNarodowa.pl. W kontekście tworzonych obecnie Wojsk Obrony Terytorialnej oraz rosnącym zainteresowaniem społeczeństwa problematyką obronności, książka ta stanowi niezwykle ciekawą propozycję.

Podręcznik zawiera wykładnie podstaw szkoleniowych niezbędnych dla prowadzenia działań zbrojnych przez żołnierza na współczesnym polu walki. Jak podkreślają sami Autorzy, niezależnie od rodzaju wojsk, czy specjalizacji, nawet żołnierze jednostek specjalnych, szkoleni do zastosowania zaawansowanych rozwiązań taktycznych i sprzętu, nie zaniedbują najprostszych elementów szkolenia. Dlatego też wiedza w nim zawarta pozwala na naukę najbardziej niezbędnych elementów wyszkolenia wojskowego i tym samym umożliwić w przyszłości poznanie o wiele bardziej skomplikowanych zagadnień.

W podręczniku Autorzy przybliżają nam sposób szkolenia i działania nie tylko Wojska Polskiego, lecz również armii innych państw członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego, w tym Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Wielkiej Brytanii i Francji. Ponad to mamy okazję zapoznać się z taktyką stosowaną przez piechotę państw naszych wschodnich sąsiadów, zarówno w ujęciu historycznym (ZSRR) jak i współczesnym (Rosja, Ukraina, Białoruś). W podręczniku zawarto wiele doświadczeń i wskazówek a, które zawdzięczamy wieloletniej pracy szkoleniowej Autorów publikacji w organizacjach proobronnych (głównie Obrona Narodowa i Strzelec). Książkę podzielono na pięć zasadniczych i logicznie uporządkowane tematycznie rozdziałów – wyszkolenie taktyczne, wyszkolenie ogniowe, walka wręcz, techniki przetrwania i bytowania/SERE, (działania podejmowane przez personel wojskowy na wypadek oderwania od sił własnych lub zestrzelenia nad terytorium wroga) oraz  łączność.


Autor: Paweł Makowiec, Marek Mroszczyk

Tytuł: Podstawy szkolenia taktycznego lekkiej piechoty

Wydawnictwo: Difin

Oprawa: Miękka

Rok wydania: 2016

ISBN: 978-83-7930-904-7

Liczba stron: 251

>>>> Książkę można kupić u wydawcy tutaj <<<<

Taki układ podręcznika pozwala poznać zagadnienia od ogólnych, do tych najbardziej szczegółowych. Odnajdziemy tu między innymi charakterystykę współczesnego wyposażenia żołnierzy, zasady poprawnego maskowania i skrytego poruszania się, techniki przemieszczania i patrolowania w ramach sekcji/drużyny, obserwacji i nawigacji, przygotowania pozycji obronnych, celnego prowadzenia ognia (w tym przypadku za przykład posłużył używany obecnie przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej karabinek wz. 96 ?Beryl?), skutecznych metod walki w bliskim kontakcie, sposoby na zapewnienie sobie schronienia i rozpalania ognia w każdych warunkach, czy zasady prowadzenia łączności i wydawania komend przez techniczne środki łączności.

Autorzy podręcznika w sposób przemyślany zastosowali przypisy, co pozwala chętnym sięgnąć do źródeł i jeszcze bardziej poszerzyć swoją wiedzę nas dany temat. W przygotowaniu podręcznika oparto się bowiem zarówno na dostępnej specjalistycznej literaturze przedmiotu, jak również na obowiązujących instrukcjach i regulaminach wojskowych. Warto również zaznaczyć, iż jest to kolejna pozycja Autorów poświęcona togo rodzaju tematyce, a wiele poruszanych w niej zagadnień jest rozszerzonych w pozostałych publikacjach z serii. Treść podrozdziałów wzbogacają także zdjęcia i grafiki, która pozwalają lepiej ukazać poszczególne zagadnienia. Pewnym mankamentem jest jednak brak kolorowych zdjęć, które przydały by się zwłaszcza w podrozdziale poświęconemu technikom skutecznego maskowania.

Podsumowując należy ocenić, iż opracowany przez Pawła Makowca i Marka Mroszczyka podręcznik, jak najbardziej spełnia swoją rolę dostarczając merytorycznej wiedzy w obszarze taktyki współczesnych formacji lekkiej piechoty. Choć skierowany jest przede wszystkim dla członków organizacji proobronnych i żołnierzy jako uzupełnienie programu szkolenia, to również osoby zainteresowane militariami, czy kwestiami nowoczesnego survivalu z pewnością docenią zawartość książki.

Absolwent Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (obecnie Akademii Sztuki Wojennej). Instruktor strzelectwa sportowego, instruktor kalisteniki i zagorzały fan wycieczek górskich. Zdobywca Wojskowej Odznaki Górskiej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i Odznaki Skoczka Spadochronowego Służb Ochrony. Członek grupy rekonstrukcyjnej SPAP Wojkowice i Stowarzyszenia "Głos bohatera". Do głównych zainteresowań naukowych autora należą terroryzm międzynarodowy, przestępczość zorganizowana, społeczne inicjatywy w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz zarządzanie kryzysowe.