P. Makowiec, M. Mroszczyk – ?Szkolenie taktyczne rosyjskich pododdziałów rozpoznawczych – część II? [RECENZJA]

Na rynku wydawniczym ukazała się kolejna książka autorstwa Pawła Makowca i Marka Mroszczyka. Jest to kontynuacja podręcznika – Taktyka rosyjskich pododdziałów rozpoznawczych. Wyszkolenie indywidualne i taktyka grupy rozpoznawczej. Część 1„, w której zaprezentowano podstawowe elementy wyszkolenia taktycznego pododdziałów rozpoznawczych rosyjskiego „Specnazu”. W drugiej części Autory omawiają wybrane elementy akrobatyki bojowej i wyszkolenia strzeleckiego. Przedstawione tu zagadnienia stanowią przykład odmiennego myślenia i niestandardowych rozwiązań taktycznych w porównaniu do standardów stosowanych w siłach zbrojnych państw zachodnich.

Książka została podzielona ma dwie wyraźnie wyodrębnione tematycznie części. Pierwsza część zawierająca rozdział pierwszy została poświęcona tzw. akrobatyce bojowej. Autorzy przedstawiają tu charakterystyczne dla rosyjskich  ododdziałów specjalnego przeznaczenia sposoby poruszania się na polu walki mające na celu między innymi unikania ognia nieprzyjaciela, czy sprawnego i bezurazowego przemieszczania się. Odnajdziemy tu wskazówki metodyczne nauki poszczególnych elementów oraz fotografie prezentujące kolejne fazy wykonywania ćwiczeń. Na pierwszy rzut oka mogło by wydawać się, iż wiele ukazanych tutaj technik ma egzotyczny i bardziej widowiskowy, aniżeli praktyczny charakter. Okazuje się jednak, że nauka zaprezentowanych ćwiczeń jest niezbędna dla wyrobienia odpowiedniego poziomu sprawności i koordynacji ruchowej potrzebnej na kolejnych etapach szkolenia.

Druga część książki obejmuje najważniejsze elementy wyszkolenia strzeleckiego. W drugim rozdziale poznajemy podstawy rosyjskiej szkoły strzeleckiej. Nauka strzelectwa statycznego bazuje na doświadczeniach strzelectwa sportowego, które w Rosji od zawsze było na wysokim poziomie. Tutaj kluczowym aspektem dla osiągnięcia zadowalających rezultatów wyszkolenia strzeleckiego jest opanowanie podstaw obsługi broni palnej, czy przyjmowania w naturalny sposób poszczególnych postaw strzeleckich. Są to stosunkowo proste czynności względem strzelań bojowych i sytuacyjnych przedstawionych w dalszej części książki.

Rozdział trzeci zawiera natomiast zaawansowane taktyki strzelania i poruszania się z bronią w różnych warunkach i sytuacjach na polu walki. Dwa rozdziały składają się w nierozłączną i logicznie uporządkowaną całość, co wpisuje się w spójny i unikalny system szkolenia strzeleckiego. Znajdziemy tutaj między innymi sposoby trzymania broni długiej, prowadzenia ognia, czy wymiany magazynka. Ostatni rozdział jest znacznie bardziej obszerny i omawia zaawansowane rosyjskie techniki posługiwania się bronią w różnych sytuacjach bojowych. Tutaj mamy możliwość poznać między innymi warianty trzymania broni, reagowania atak z zaskoczenia podczas pełnienia służby wartowniczej i patrolu, ukrywania się i prowadzenia ognia zza osłon w terenie zurbanizowanym oraz w górach, strzelania do celów grupowych, czy wreszcie techniki przechodzenia z postaw strzeleckich pod ostrzałem.

Doświadczenia wielu dawnych i współczesnych konfliktów zbrojnych oraz związany z tym dorobek rosyjskiej sztuki wojennej z pewnością świadczą o wartości zaprezentowanych w podręczniku rozwiązań. Już pobieżna analiza treści zawartych w książce utwierdza czytelnika w przekonaniu, iż taktyka rosyjskich pododdziałów rozpoznawczych różni się znacznie od rozwiązań przyjętych na zachodzie. Dlatego też na uznanie zasługuje wykorzystanie przez Autorów przy opracowaniu podręcznika wielu pozycji literatury specjalistycznej oraz regulaminów i instrukcji rosyjskich pododdziałów rozpoznawczych specjalnego  przeznaczenia. Źródła z których Autorzy skorzystali przy opracowaniu podręcznika odnajdziemy na końcu książki w spisie pozycji bibliograficznych. Należy również podkreślić, iż zaprezentowane elementy akrobatyki bojowej i taktyki były testowane w praktyce zarówno na sali gimnastycznej, jak również w terenie i podczas prowadzenia strzelań z broni palnej. Jak zaznaczają sami Autorzy – każdy element budzący wątpliwości został sprawdzony pod kątem wykonalności w warunkach bojowych, a następnie pod kątem skuteczności bojowej.

Zaprezentowane w podręczniku elementy składają się na spójny i efektywny system szkolenia, bowiem bez opanowania tych najbardziej podstawowych zagadnień nie będzie możliwe wykonanie tych bardziej złożonych. I tak na przykład postawy strzeleckie i techniki pracy na jednostce broni nie będą prawidłowo wykonywane bez opanowania podstawowych elementów akrobatyki bojowej, która nie tylko pozwala na wyrobienie niezbędnych nawyków lecz także przysposabia żołnierza fizycznie do przyjmowania poprawnych postaw i płynnych przejść między nimi w zależności wymogów sytuacyjnych.

Choć cała książka mieści się na około stu czterdziestu stronach, to trzeba przyznać że przestrzeń ta została optymalnie zagospodarowana. Co charakterystyczne dla całej serii Podręczników taktycznych również w tym przypadku zdecydowanym plusem jest bogata, adekwatna do prezentowanych treści oprawa graficzna. Układ książki pozwala na metodyczne przerobienie materiału teoretycznego w praktyce oraz stanowi doskonałe źródło pomocy dydaktycznej zarówno dla instruktorów, jak i szkolonych.


Autor: Marek Mroszczyk, Paweł Makowiec, 

Tytuł: Szkolenie taktyczne rosyjskich pododdziałów rozpoznawczych. Akrobatyka bojowa i szkolenie ogniowe. Część 2

Wydawnictwo: Difin

Oprawa: Miękka

Rok wydania: 2017

ISBN: 978-83-8085-370-6

Liczba stron: 144

>>>> Książkę można kupić u wydawcy tutaj <<<<

Książkę z pewnością można polecić osobom zainteresowanym problematyką działań Specnazu, grupom rekonstrukcyjnym i grupom ASG. Podręcznik może zostać również z powodzeniem wykorzystany jako pomocniczy materiał dydaktyczny wzbogacający program szkolenia żołnierzy wojska polskiego lub funkcjonariuszy innych służb mundurowych. W książce znajdziemy mnóstwo przydatnych porad dla osób uprawiających wszelkie formy strzelectwa, bowiem nauka prawidłowego zgrywania przyrządów celowniczych, czy praca na języku spustowym nie jest zarezerwowana wyłącznie dla strzelań w warunkach bojowych.

Zobacz również:

Absolwent Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (obecnie Akademii Sztuki Wojennej). Instruktor strzelectwa sportowego, instruktor kalisteniki i zagorzały fan wycieczek górskich. Zdobywca Wojskowej Odznaki Górskiej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i Odznaki Skoczka Spadochronowego Służb Ochrony. Członek grupy rekonstrukcyjnej SPAP Wojkowice i Stowarzyszenia "Głos bohatera". Do głównych zainteresowań naukowych autora należą terroryzm międzynarodowy, przestępczość zorganizowana, społeczne inicjatywy w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz zarządzanie kryzysowe.