Państwa Skandynawskie i Bałtyckie szukają współpracy w zakresie obronności

Agresywne działania Moskwy w ostatnich miesiącach nie przestają wpływać na rosnącą militaryzację krajów znajdujących się w bezpośrednim zagrożeniu ze strony Rosji. Prym w zwiększeniu wydatków na zbrojenia wiodą zwłaszcza państwa Skandynawskie. By polepszyć poziom bezpieczeństwa w regionie, planują one także zwiększyć współpracę z krajami Bałtyckimi.

Obecnie Szwecja, Norwegia, Finlandia i Dania podejmują działania, mające na celu stworzenie sojuszu militarnego, ukierunkowanego na możliwość głębokiej współpracy w zakresie wspólnych działań na lądzie, morzu i w powietrzu. Kraje te rozpoczęły także programy, mające zakończyć się w 2030 roku i kosztujące łącznie od 30 do 40 miliardów dolarów amerykańskich. W ich ramach znajdzie się wymiana posiadanej floty myśliwców, rozbudowanie obrony przeciwlotniczej, modernizacja wojsk pancernych oraz samobieżnych systemów artyleryjskich. Szwecja i Norwegia planują także unowocześnienie posiadanych okrętów podwodnych.

W ostatnim czasie ministrowie obrony wyżej wymienionych krajów spotkali się w Szwecji, gdzie uzgodniono rozszerzenie współpracy na Litwę, Łotwę i Estonię, które także mają zamiar zwiększyć wydatki na zbrojenia. Przedstawiciele wszystkich państw zgodzili się na rozszerzenie skali i zasięgu wspólnych ćwiczeń, udostępnianie baz oraz wymianę danych wywiadowczych.

Jak stwierdził Carl Haglund, Fiński Minister Obrony, wydatki na obronność przychodzą w czasie nie najlepszym dla krajowego budżetu, są jednak kluczowe dla narodowego i regionalnego bezpieczeństwa. Jego szwedzki odpowiednik, Peter Hultqvist, zwrócił uwagę na konieczność przeprowadzania częstszych wspólnych ćwiczeń, jako najlepszej drogi do uzyskania lepszej zdolności do obrony rejonu Morza Bałtyckiego.

Powstała w wyniku spotkania wspólna deklaracja ministrów obrony krajów Skandynawskich oraz Islandii uznała Rosję za główny czynnik destabilizujący w regionie: „Rosyjska agresja na Ukrainę oraz nielegalna aneksja Krymu są naruszeniem prawa międzynarodowego oraz innych międzynarodowych porozumień. Działania Rosji stanowią najpoważniejsze wyzwanie dla europejskiego bezpieczeństwa. W ich konsekwencji  bezpieczeństwo rejonów leżących w sąsiedztwie krajów Skandynawskich znacznie pogorszyło się w przeciągu ostatniego roku; należy być przygotowanym na występowanie ewentualnych kryzysów lub incydentów.”

Wzmacnianie własnych zdolności obronnych przez państwa Skandynawskie nie jest pozytywnie postrzegane na Kremlu, do czego dochodzą powtarzające się regularnie pogłoski o chęci dołączenia Szwecji i Finlandii do NATO. Żaden z przedstawicieli tych państw nie wspomniał wprawdzie nigdy wprost o chęci dołączenia do Sojuszu Północnoatlantyckiego, jednakże  pogłębienie współpracy oraz częstsze wspólne manewry z siłami zbrojnymi krajów NATO wydają się być obecnie kluczowe dla decydentów w Sztokholmie i Helsinkach.