Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w Gdyni. / Wikimedia Commons.

PGZ Stocznia Wojenna chce kupić Stocznię Marynarki Wojennej w Gdyni

W dniu 2 lutego br. spółka Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) Stocznia Wojenna z Radomia jako jedyna złożyła ofertę zakupu, będącej w stanie upadłości, Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni za ponad 224 mln PLN.

W czwartek, 2 lutego br., podczas posiedzenia Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku, należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) S.A. spółka Stocznia Wojenna z siedzibą w Radomiu, jako jedyna złożyła ofertę zakupu i wpłaciła wadium w przetargu na sprzedaż, będącej w stanie upadłości, Stoczni Marynarki Wojennej S.A. w Gdyni za ponad 224,909 mln PLN. Syndyk Magdalena Smółka wybrała ofertę, a sędzia komisarz Jacek Werengowski ją zatwierdził.

Jednak procedura sprzedaży i negocjacje mogą potrwać wiele miesięcy, gdyż wymagana jest zgoda Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Gospodarki Morskiej, a także portu morskiego w Gdyni. Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w Gdyni pozostaje w upadłości likwidacyjnej od 2011 r.

Jak poinformowano w ogłoszeniu, przetarg obejmuje prawo wieczystego użytkowania kilkudziesięciu działek o łącznej powierzchni ponad 30 ha, prawo własności budynków, budowli, obiektów inżynierii lądowej i wodnej, doku, środków trwałych (maszyny i urządzenia, środki transportu), obiektów małej architektury, infrastruktury naziemnej i podziemnej wchodzącej w skład przedsiębiorstwa, udziałów w spółkach prawa handlowego oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zgodnie z przepisami, środki uzyskane ze sprzedaży majątku mają posłużyć spłacie długów, jakie ma zakład. Posiadaczem ponad 99 proc. akcji Stoczni Marynarki Wojennej S.A. jest Agencja Rozwoju Przemysłu, a pozostałe akcje należą do Ministerstwa Obrony Narodowej.

Pod koniec października ub. r. Minister Gospodarki Morskiej Marek Gróbarczyk zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry z prośbą o objęcie szczególnym nadzorem postępowania likwidacyjnego Stoczni Marynarki Wojennej SA w Gdyni:

Nie możemy dopuścić do utraty stoczni o tak strategicznym znaczeniu zarówno dla bezpieczeństwa, jak i gospodarki kraju. To stanowiłoby poważne zagrożenie i naruszenie interesów Państwa. ? twierdził Gróbarczyk.

Resort wskazywał wówczas, że syndyk znajdującej się w upadłości likwidacyjnej stoczni złożył wniosek otwierający drogę do jej sprzedaży w trybie przetargu otwartego, co ? według Ministerstwa ? grozi jej przejęciem przez obcy kapitał. W 2012 r. Stocznia miała 1,3 mln PLN zysku, w 2013 r. ? 2,6 mln PLN, w 2014 r. ? 7,1 mln PLN, a w 2015 r. ? 22 mln PLN.

Przypomnijmy, że ubiegłym tygodniu kontrolowany przez Polską Grupę Zbrojeniową (PGZ) S.A., Fundusz Inwestycyjny MARS przejął, za równowartość 101,5 mln PLN od Towarzystwa Finansowego Silesia, kapitał będącej w stanie upadku Stoczni Szczecińskiej Nowej (czytaj więcej: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. przejęła Stocznię Szczecińską Nową). Z kolei w dniu 26 października br. PGZ S.A. podpisała ze szwedzkim Saab Group porozumienie ws. możliwości wspólnej budowy okrętów nawodnych i podwodnych dla Marynarki Wojennej RP i państw trzecich (czytaj więcej: Wstępne porozumienie PGZ S.A. z Saabem ws. budowy okrętów wojennych). Podobne porozumienie Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w Gdyni zawarła ze Szwedami w dniu 6 listopada 2015 roku (czytaj więcej: Stocznia Marynarki Wojennej nawiązała współpracę z Saabem). PGZ S.A. podpisała również porozumienie W dniu 25 stycznia br. PGZ S.A. podpisała także porozumienie o współpracy (MoU) z francuskim koncernem zbrojeniowym DCNS o przy realizacji programów morskich, zwłaszcza w zakresie projektów ?Orka?, ?Miecznik? oraz ?Czapla? (czytaj więcej: Porozumienie Polskiej Grupy Zbrojeniowej z francuskim koncernem DCNS).

Źródło: pap.pl: Spółka PGZ Stocznia Wojenna chce kupić stocznię MW

Czytaj także:

Współpraca rakietowa Polskiej Grupy Zbrojeniowej z MBDA

Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Raytheonem, Autosanem i PGZ S.A.

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. i Rolls-Royce podpisały porozumienie o współpracy

Boeing podpisał list intencyjny z Polską Grupą Zbrojeniową ws. AH-64E Guardian

PGZ S.A. i Sikorsky będą współpracować w zakresie śmigłowców Black Hawk

PGZ chce zatrudnić 60.000 osób do 2030 roku

Rafał "Ralph" Muczyński, koordynator działu "Wojsko". Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie w Białymstoku i politologii na Politechnice Białostockiej. Rysownik-hobbysta (więcej: http://ralph1989.deviantart.com oraz www.facebook.com/Ralph1989Arts) Zainteresowania: rysunek, wojskowość (szeroko pojęte zagadnienia współczesnej armii od strony uzbrojenia, zwłaszcza lotnictwo i technika rakietowa), polityka międzynarodowa, historia XX wieku.