Materiały promocyjne organizatorów.

Portal Nowa Strategia patronem medialnym Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ?Terroryzm ? zagrożenia, prewencja, perspektywy?

Ogólnopolska Konferencja Naukowa ?Terroryzm ? zagrożenia, prewencja, perspektywy? odbędzie się 24 czerwca 2016 r.  w Lublinie.Organizatorem jest Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Celem wydarzenia jest wymiana wiedzy, doświadczeń, a przede wszystkim kompleksowa, naukowa dyskusja dotycząca problemu terroryzmu na wielu płaszczyznach. Refleksją objęte zostaną nie tylko współczesne formy terroryzmu, ale także jego aspekty historyczne oraz perspektywy na przyszłość. Jesteśmy zainteresowani zarówno teoretycznymi rozważaniami o samym zjawisku terroryzmu, jak i prezentacją praktycznych rozwiązań prewencyjnych, bądź mających na celu niwelowanie skutków ataków.

Zjawisko terroryzmu obejmuje większość dziedzin nauki. Związane jest to z jego wszechobecnym oddziaływaniem dotykającym wszystkich obywateli, a także wykorzystaniem narzędzi z zakresu psychologii, polityki, socjologii, biologii, chemii i technologii informacyjnej.

Więcej informacji na stronie internetowej wydarzenia: www.konferencja-terroryzm.pl

Konferencja ?Terroryzm ? zagrożenia, prewencja, perspektywy to:

? wystąpienia ustne oraz prezentacje posterów
? publikacja prac w formie rozdziałów w monografii naukowej ?4 pkt. MNiSW
? prestiżowe interdyscyplinarne wydarzenie naukowe
? aktualna i ważna tematyka
? prace badawcze i przeglądowe
? wartościowe wykłady specjalne
? profesjonalna organizacja i obsługa wydarzenia

 

Serdecznie zapraszamy !

Nowa Strategia jest portalem internetowym poświęconym tematyce bezpieczeństwa, historii oraz wojska. Informujemy o najważniejszych wydarzeniach oraz przedstawiamy własne komentarze na ich temat. Obejmujemy również patronatami wydarzenia naukowe, społeczne oraz sportowe w Polsce.