Prezydent RP Andrzej Duda /fot. Andrzej Hrechorowicz/KPRP

Prezydent podpisał ustawę. Polska broń trafi w ręce sojuszników z NATO

Celem nowelizacji ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę jest umożliwienie wyposażenia żołnierzy ?wojsk obcych? w sprzęt znajdujący się na wyposażeniu Wojska Polskiego.

Jak informuje dokument opublikowany na oficjalnej stronie internetowej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, podpisał on nowelizację ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium. Kancelaria Prezydenta RP wyjaśnia, że nowelizacja ? która wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ? ma na celu umożliwienie wyekwipowania żołnierzy wojsk obcych w broń oraz amunicję znajdującą się na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP.

To kolejny krok zacieśniający współpracę na wschodniej flance

BBN via Twitter

Żołnierz US Army zapoznając y się z karabinkiem Beryl. /fot. U.S. Army 1st Lt. R.J. Peek, Task Force Iron Rakkasan

Impulsem do wprowadzenia zmian były uzgodnienia poczynione w związku ze Szczytem NATO w Warszawie i wzmocnieniem wschodniej flanki Sojuszu (na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). Przyjęto wówczas za wskazane dokonanie ujednolicenia uzbrojenia członków personelu wojsk obcych, stacjonujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, mających służyć w Dowództwie Wielonarodowej Dywizji Północ-Wschód.

Nowelizacji ustawy dokonano także w związku z istotnymi brakami w dotychczasowo obowiązujących przepisach uniemożliwiających wyekwipowanie żołnierzy wojsko obcych w sprzęt Wojska Polskiego. Nowo dodany (do ustawy) artykuł przewiduje możliwość wyposażenia żołnierzy wojsk obcych przebywających na terenie naszego kraju w broń wykorzystywaną przez Wojsko Polskie, na bezpośredni wniosek władz państwa obcego lub organu międzynarodowej organizacji wojskowej. Szczegóły dotyczące liczby oraz rodzajów uzbrojenia, jakie będą mogły zostać udostępnione sojusznikom, zostaną ustalone przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Źródło: prezydent.pl – Inf. ws. ustawy o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium RP oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium [RTF]

Zobacz także:

Wojska sojusznicze będą mogły korzystać z polskiej broni

Zainteresowania: szeroko pojęta kwestia bezpieczeństwa, wojskowość, polityka międzynarodowa, historia najnowsza, kino, książki, gry wideo.