Europa / Źródło: Wikipedia Wolna Encyklopedia
Europa / Źródło: Wikipedia Wolna Encyklopedia

Prognoza sytuacji międzynarodowej w Europie wg. agencji Stratfor na lata 2015-2025

Przewidywanie przyszłości to niełatwe zadanie. Trudność polega na tym, że mamy ograniczony wpływ na środowisko, które nas otacza. A więc istnieje pewne ryzyko, że czynniki wpływające na daną sytuację zachowają się inaczej, niż do tej pory. Jeden czynnik może diametralnie zmienić bieg wydarzeń, niezależnie od tego, jak zachowają się pozostałe czynniki. Tą trudną dziedziną niejako przewidywania przyszłości zajmują się amerykańscy analitycy sytuacji międzynarodowej z agencji Stratfor.

Agencja Stratfor- prywatna agencja wywiadowcza założona w 1996 roku w Teksasie, wydała piatą w swojej historii prognozę sytuacji międzynarodowej (wydaje ją co 5 lat, poprzednie pochodzą z lat 1996, 2000, 2005, 2010). Tym razem odnosi się ona do lat 2015-2025. Stratfor nazywana jest „cieniem CIA”. Instytucja ta chwali się faktem, iż przewidziała wiele ważnych wydarzeń, które w znaczący sposób wpłynęły na stosunki między państwami w XXI wieku (np. kryzys finansowy w Europie oraz konflikt USA z dżihadystami). Dla bezpieczeństwa narodowego naszego kraju istotna wydaje się prognoza pod kątem rozwoju sytuacji w najbliższym otoczeniu Polski, a więc na kontynencie europejskim.

Flaga Unii Europejskiej / Źródło: Wikipedia Wolna Encyklopedia

Flaga Unii Europejskiej / Źródło: Wikipedia Wolna Encyklopedia

PRZYSZŁOŚĆ UNII EUROPEJSKIEJ

  • Problemy, z jakimi zmagała się w ostatnich latach Unia Europejska, m.in. kryzysy finansowe, a także ostatnio kwestia konfliktu na Ukrainie, dają podstawę Amerykanom do twierdzenia, iż jedność i solidarność państw UE, a więc jej podstawowe zasady, ulegną osłabieniu. Unia będzie bardziej podzielona oraz będzie działała w sposób bardzo ograniczony. Nie wyklucza się także scenariusza rozpadu Unii, gdyż nadchodzący okres wydaje się być próbą przetrwania wspólnoty narodów europejskich.
  • Istotnym problemem UE będzie strefa wolnego handlu. To ona doprowadzi do sytuacji, w której państwa UE podzielą się co najmniej na dwie części. To, co jednym państwom UE sprzyja, drugim szkodzi. Bruksela w tym zakresie ma problem z wypracowaniem jednej, wspólnej dla wszystkich państw polityki handlowej. Doprowadzi to do powstawania nacjonalizmów oraz ugrupowań i nastrojów eurosceptycznych.
  • Konflikt rosyjsko- ukraiński wpłynie na wewnętrzny podział państw wśród członków UE. Będzie to grupa państw Europy Środkowo- Wschodniej, które silniej niż pozostałe będą odczuwać rosyjskie zagrożenie oraz inaczej niż inne upatrywać potrzeby UE w zakresie polityki wschodniej. Może na tej linii dochodzić do niezrozumienia pewnych zjawisk na głównym forum w Brukseli.
Flaga Federacji Rosyjskiej / Źródło: Wikipedia Wolna Encyklopedia

Flaga Federacji Rosyjskiej / Źródło: Wikipedia Wolna Encyklopedia

PRZYSZŁOŚĆ ROSJI

  • Wg. analityków Stratforu, przyszłość rosyjskiej gospodarki rysuje się w niezbyt kolorowych barwach. Strategiczny czynnik, a więc sprzedaż surowców energetycznych, najprawdopodobniej wpłynie na to, że Rosja w obecnym kształcie nie utrzyma się. Przyczyną tego stanu rzeczy będą wahania cen surowców energetycznych, na które Rosjanie nie mają wpływu. Jest to niewątpliwie słaby punkt Putina, gdyż w tym aspekcie jest całkowicie zależny od krajów arabskich, gdzie występowanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego jest zdecydowanie najwyższe na świecie.
  • Analitycy zauważają, że może powtórzyć się scenariusz z 1980 r. oraz 1990 r., kiedy to Kreml nie był w stanie wspierać krajowej infrastruktury. Aby bronić się przed tym zjawiskiem, pojedyncze regiony mogą zacząć tworzyć autonomiczne jednostki. W ten sposób więzi gospodarcze niektórych rosyjskich regionów z Moskwą ulegną osłabieniu.
  • Federalna Służba Bezpieczeństwa stojąca na czele innych służb specjalnych Federacji Rosyjskiej również ulegnie osłabieniu. Regres gospodarczy opisany powyżej spowoduje, że przywódcy służb specjalnych zaangażowani w gospodarkę rosyjską także znacznie stracą kontrolę nad tym, co się dzieje w Rosji. Bez owej kontroli Rosja może się rozczłonkowić na autonomiczne regiony.
  • Stwarza to poważne zagrożenie globalne, ponieważ Rosja posiada znaczny arsenał nuklearny rozmieszczony na terytorium całego państwa. Jego rozpad sprawi, że Kreml nie będzie w stanie kontrolować, kto posiada tę broń oraz czy jej użyje. To może stanowić poważny test dla USA, gdyż tylko władze w Waszyngtonie mogą podjąć się tak skomplikowanej operacji przejęcia kontroli nad rosyjskim arsenałem atomowym znajdującym się w rękach ludzi do tego nieupoważnionych.
Polska / Źródło: Wikipedia Wolna Encyklopedia

Polska / Źródło: Wikipedia Wolna Encyklopedia

PRZYSZŁOŚĆ POLSKI
  • Obecnie niekwestionowanym liderem wśród państw europejskich pod względem gospodarczym i politycznym są Niemcy. Zawdzięczają to wysokiemu eksportowi, którego wysokość uzależniona jest od wielu czynników, co działa, zdaniem analityków Stratforu, na niekorzyść Berlina. Następna dekada przyniesie spowolnienie gospodarcze w Niemczech, co wywoła wewnątrz kraju kryzys polityczny i społeczny, przez co wpływy Berlina w Europie zmniejszą się.
  • Wobec tak rozwijającej się sytuacji to Polska przejmie rolę lidera, przynajmniej na obszarze Europy Środkowo- Wschodniej. Stabilny wzrost gospodarczy oraz mniejszy niż w innych krajach europejskich spadek demograficzny spowoduje, że Polska będzie umacniać swoją rolę i wpływy w Europie. W drugiej połowie dekady Polska stanie się liderem antyrosyjskiej koalicji, do której dołączą później m.in. Białoruś, Ukraina oraz inne państwa wschodnie.
  • Wymierne korzyści przyniesie strategiczne partnerstwo naszego kraju z USA. Globalnemu liderowi będzie zależało, aby wzmacniać pozycję Polski pod względem politycznym, lecz także, w związku z sytuacją na wschodzie Ukrainy, pod względem militarnym.