Siły Zbrojne RP posiadają już na wyposażeniu radary rozpoznania pola walki MSTAR AN/PPS-5C / Fot. MON

Przetarg na radary rozpoznania pola walki

Inspektorat Uzbrojenia ogłosił postępowanie na dostawy do 2022 roku 93 kompletów radarów rozpoznania pola walki oraz dodatkowo 11 kompletów z możliwością opcjonalnej realizacji do 2023 roku. Zainteresowani wykonawcy mogą składać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w terminie do 29 września 2015 roku.

Radary przewidziane są jako podstawowe wyposażenie patroli rozpoznawczych w celu umożliwienia im realizacji zadań z zakresu patrolowania i dozorowania, w tym prowadzenia obserwacji, wykrywania, lokalizacji i śledzenia obiektów ruchomych, a także automatycznego, ciągłego dozorowania obiektów przeciwnika (bądź osób), śledzenia ich przemieszczania i aktywności, czy zobrazowania sytuacji na wprowadzonym przez operatora podkładzie mapowym oaz korygowania ognia artylerii.

Obecne postępowanie jest efektem dialogu technicznego, rozpoczętego przez Inspektorat Uzbrojenia w czerwcu 2014 r., podczas którego wypracowano wymagania:
– wykrywanie (żołnierza z odległości ponad 10 km, pojazdu/śmigłowca z ponad 15 km, czołgu z ponad 24 km, wybuchu pocisków artyleryjskich kal. 155 mm z ponad 12 km), lokalizację i automatyczne śledzenie obiektów ruchomych,
– zobrazowanie sytuacji na wprowadzonym przez operatora podkładzie mapowym,  automatyczne, ciągłe dozorowanie i monitorowanie obiektów przeciwnika (osób), śledzenie ich przemieszczania i aktywności,
– namierzanie wykrytych celów z dokładnością +/- 10 m (odległość) i 0,30 stopni (azymut) w trybie wykrywania i śledzenia oraz +/- 25 m (odległość) i 0,50 stopni (azymut) w trybie obserwacji wybuchów,
– korygowanie ognia artylerii z możliwością automatycznego generowania poprawek.

Kontrakt przewiduje dodatkowo przeprowadzenie szkolenia dla instruktorów i techników/serwisantów oraz opracowanie i dostarczenie dokumentacji technicznej RRPW. Kryteriami wyboru oferty będą cena (z wagą 90) i okres gwarancji (z wagą 10).

>>> RADARY OBSERWACJI POLA WALKI ? PRZEGLĄDAKTUALNIE STOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ <<<

Źródło: Inspektorat Uzbrojenia

 

 

Miłośnik historii, a w szczególności zagadnień związanych z wojskowością. Obecnie stale interesuję się wydarzeniami w Wojsku Polskim. Zapalony bibliofil, poświęcający każdą wolną chwilę na czytanie książek.