Rok 2019 – najważniejsze tematy historyczne

W ubiegłym już 2018 roku wspominaliśmy stulecie zakończenie I wojny światowej oraz odzyskania przez Polskę niepodległości i związanych z tym wydarzeń. Także nowy ? 2019 roku będzie pełny interesujących okrągłych rocznic historycznych.

HISTORIA POLSKI

Rok 2019 będzie obfitował w rocznice nawiązujące do obchodzone w ubiegłym roku jubileuszu odzyskania niepodległości: setna rocznica zakończenia zwycięskiego powstania wielkopolskiego i zarazem rocznica pierwszego (zakończonego porażką) pierwszego z trzech powstań śląskich (Sejm ustanowił Rok 2019 Rokiem Powstań Śląskich), zakończenia zwycięskiej dla Polaków wojny z Ukraińcami w Małopolsce Wschodniej i zarazem początku wojny z bolszewicką Rosją. Także w tym roku wspominać będziemy 100. rocznica wyborów sejmowych (w których prawa wyborcze miały kobiety, co w tamtych czasach nie było takie oczywiste) oraz 80. rocznicę śmierci dwóch ojców niepodległości ? Romana Dmowskiego i Wojciech Korfantego.

Nie mniej uwagi będzie zwracała 80. wybuchu rocznica II wojny światowej ? ataku hitlerowskich Niemiec i sowieckiej Rosji na Polskę ? 1 i 17 września 1939 roku. Pomimo upływu tylu dekad i faktu, że już niewielu żyje świadków i uczestników tamtych czasów to pamięć o okresie wojny i okupacji w wielu polskich domach jest wciąż żywa. Z tym tematem będą też związane 75. rocznice powstania warszawskiego oraz bitwy pod Monte Cassino.

Zdecydowanie bliższa nam czasowo będzie 30. rocznica obrad ?okrągłego stołu?, częściowo wolnych wyborów parlamentarnych i powołania rządu premiera Tadeusza Mazowieckiego ? a więc początku transformacji ustrojowej i ekonomicznej. Różne są oceny tamtych wydarzeń ? niestety najczęściej determinowane bieżącymi sporami politycznymi, warto jednak spojrzeć na nie z dystansem, z perspektywy czysto historycznej. Bardzo ważne będzie także 20-lecie członkostwa Polski w NATO.

Historia Polski to oczywiście nie tylko wiek XX. Będzie o tym przypominać 450-lecie zawarcia unii lubelskiej.

HISTORIA POWSZECHNA

W nowym roku nadal będziemy powracać do I wojny światowej, za sprawą 100. rocznicy podpisana traktatu wersalskiego, jednak większą uwagę skupi 80. rocznica wybuchu II wojny światowej w jej powszechnym aspekcie (pakt Ribentrop-Mołotow, wojna zimowa).

W 2019 roku warto zwrócić także na pozamilitarne rocznice ? np. 80. rocznicę wybuchu kryzysu finansowego w Ameryce. W tym samym roku miało miejsce fundamentalne odkrycie w historii nauki ? Erwin Hubble zaobserwował i opisał zjawisko rozszerzania się Wszechświata. Inną ważną rocznicą będą 150. ?urodziny? układu okresowego pierwiastków Mendelejewa.

Wraz z 30. rocznicą przemian demokratycznych w Polsce będziemy wspominać podobne wydarzenia i zjawiska w krajach Europy Środkowo-Wschodniej ? najbardziej dramatyczny przebieg miały miejsce w Rumunii.