Odznaka Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych (NKWD)/ Źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/NKVD#mediaviewer/File:Emblema_NKVD.svg

Rozbicie obozu NKWD w Rembertowie

Nocą z 20/21 maja 1945 roku, oddział ppor. Edwarda Wasilewskiego „Wichury” rozbił obsadzony przez żołnierzy NKWD, obóz w Rembertowie pod Warszawą.

Specjalny obóz NKWD nr 10. został założony jesienią 1944 r. w przedwojennych budynkach fabryki „Pocisk”. Na początku przetrzymywano w nim jeńców niemieckich, ale wkrótce zaczęli trafiać do niego żołnierze Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych i innych mniejszych polskich organizacji podziemnych. Było to miejsce przejściowe przed wysyłką w głąb Związku Radzieckiego. Pieczę nad obozem sprawował major NKWD Kriuczkin. Wśród najbardziej znanych więźniów osadzonych w Rembertowie byli m.in. gen. August Emil Fieldorf – dowódca Kedywu AK, ppłk Stefan Górnisiewicz – szef IV Wydziału KG AK czy Witold Bieńkowski – członek Delegatury Rządu na Kraj. Decyzję o ataku na obóz podjął kapitan Walenty Suda „Młot” – dowódca Okręgu AK Mińsk Mazowiecki AK.  Do wykonania zadania – rozbicia obozu i uwolnienia przetrzymywanych w nim więźniów, została wyznaczonych 32 żołnierzy ppor. Wasilewskiego oraz 12 partyzantów, ppor. Edmunda Świderskiego „Wichra”.

Polacy przybyli w pobliże Rembertowa 19 maja. Dzień przed akcją, „Wichura” i „Wicher”, udający funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa dokonali ostatecznego rozpoznania. Po godzinie 23.00 żołnierze polscy ruszyli na furmankach do celu. Dowódca podzielił ich na cztery grupy: szturmową, wspierającą i dwie ubezpieczające. Po 1.00 w nocy rozpoczął się atak na obóz, trwający zaledwie 25 minut. Natarcie całkowicie zaskoczyło enkawudzistów, którzy w trakcie walki ponieśli duże straty (68 zabitych). Partyzanci po sforsowaniu bramy, dostali się do centrum obozu, nawołując więźniów do ucieczki. Następnie żołnierze ppor. „Wichury” rozpoczęli odwrót. Straty atakujących wyniosły trzech rannych. Sowieci po kilku godzinach przeprowadzili obławę na zbiegów. Spośród 500 osób, którym udało się zbiec podczas akcji, 200 zostało schwytanych. Wielu z nich zostało następnie zamordowanych. Obóz w Rembertowie istniał do końca czerwca 1945 r.

Absolwent historii UMCS. Jego zainteresowania to historia XX-lecia międzywojennego, front wschodni podczas II Wojny Światowej, historia wojsk powietrznodesantowych oraz dzieje Waffen SS.