Fot. Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej (Fanpage)

Rusza szkoła podoficerska dla WOT

Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz podpisał decyzję o rozpoczęciu naboru kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej.

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 167 z dnia 13 października 2017 r. Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu rozpoczyna proces rekrutacji na szkolenie podoficerów na potrzeby jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej. Przewidziano w tym roku 50 miejsc dla kandydatów.

Osoby ubiegające się o przyjęcie do szkoły podoficerskiej muszą złożyć wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr, za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego powyżej trzech miesięcy, w terminie do 15 listopada 2017 r.

Warto odnotować, że jest to pierwszy kurs podoficerski prowadzony wyłącznie na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej. Co oznacza, że jest to pierwszy przypadek poszukiwania przez resort obrony narodowej kandydatów na podoficerów ze środowiska cywilnego. Albowiem do tej pory podoficerowie na potrzeby tworzonych jednostek WOT wywodzili się spośród żołnierzy zawodowych.

Od kandydatów wymaga się posiadania świadectwa ukończenia szkoły średniej. Przy czym zastrzeżono, że dopuszcza się możliwość składania wniosków przez osoby, które nie mają wymaganego wykształcenia, ale w dniu zdawania egzaminów przedstawią komisji rekrutacyjnej świadectwo ukończenia szkoły.

Za przeprowadzenie naboru kandydatów do szkoły podoficerskiej w 2017 r.odpowiadają:
1) Dyrektor Departamentu Kadr ? w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem limitu miejsc;
2) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego ? w zakresie nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez terenowe organy administracji wojskowej;
3) Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej ? w zakresie określenia potrzeb szkoleniowych oraz wskazania stanowisk w jednostkach Wojsk Obrony Terytorialnej dla kandydatów po ukończeniu kursu podoficerskiego;
4) Komendant szkoły podoficerskiej ? za prawidłowy przebieg postępowania rekrutacyjnego oraz w zakresie powołania do służby kandydackiej.

Miłośnik historii, a w szczególności zagadnień związanych z wojskowością. Obecnie stale interesuję się wydarzeniami w Wojsku Polskim. Zapalony bibliofil, poświęcający każdą wolną chwilę na czytanie książek.