HMS Koster (M73) - szwedzki niszczyciel min typu Koster. /Fot. Mark Harkin, na licencji CC BY 2.0, via Wikimedia Commons.

Saab zmodernizuje szwedzkie niszczyciele min

Szwedzka agencja do spraw zamówień obronnych FMV zleciła koncernowi zbrojeniowemu Saab, zadanie modyfikacji i modernizacji dwóch niszczycieli min typu Koster ? wszelkie prace zostaną przeprowadzone w Karlskronie, a wartość kontraktu oszacowano na 147 mln SEK (69,3 mln zł).

Wszelkie prace modernizacyjne zostaną przeprowadzone w Karlskronie ? zlecenie obejmuje okres od 2016 do 2017 roku ? a wartość kontraktu oszacowano na 147 mln SEK (69,3 mln zł). Jeśli rząd Szwecji zdecyduje się na modernizację kolejnych dwóch okrętów typu Koster wówczas suma ta zostanie zwiększona o 139 mln SEK (65,5 mln zł).

W ramach zawartego kontraktu szwedzki koncern zbrojeniowy Saab, dokona niezbędnych napraw, modyfikacji i modernizacji systemów znajdujących się na tych dwóch okrętach. Zmodernizowane zostaną m.in. systemy napędowe oraz systemy odpowiedzialne za wykrywanie i ochronę przed zagrożeniami CBRN (chemicznymi, biologicznymi, radiologicznymi i nuklearnymi).

Zobacz także:

Zainteresowania: szeroko pojęta kwestia bezpieczeństwa, wojskowość, polityka międzynarodowa, historia najnowsza, kino, książki, gry wideo.