Strategiczne znaczenie Ukrainy i dążenie do odzyskania pozycji mocarstwa regionalnego przez Rosję

Rosja od połowy XX wieku straciła więcej terytorium, niż w ciągu ostatnich kilku stuleci. Granica Związku Sowieckiego rozciągająca się od środkowych Niemiec do Pacyfiku, a na południu do Kaukazu i Hindukuszu skurczyła się o około 1500km. Rozpad ZSRS doprowadził do umocnienia się innych państw w regionie i zagarnięcia jak największych stref wpływów. Europa Wschodnia i kraje bałtyckie zostały wciągnięte do NATO i Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone nawiązały bliskie stosunki z Gruzją, a Ukraina na przełomie 2004 i 2005 roku bardzo zbliżyła się do USA, oddalając się tym samym od Rosji.
Ukraina stanowi ważne strategiczne znaczenie dla Federacji Rosyjskiej, bo gdyby państwa zachodnie chciały zdominować Ukrainę skończyłoby się to dla Rosji wręcz tragicznie. Południowa granica Białorusi zostałaby odsłonięta, a rosyjskie wpływy na Kaukazie skurczyłby się znacząco, co doprowadziłoby do wycofania się państwa Putina z Czeczeni. Tak daleko idące zmiany doprowadziłby do chaosu w Eurazji, co mogłoby być jednym z głównych czynników rozpadu Rosji. Kiedy imperium rosyjskie zauważyło, że zachodni gracze podgryzają coraz bardziej jej strefę wpływów, co w konsekwencji stanowiło zagrożenie dla jej bezpieczeństwa, zaczęto działać. Działania te właśnie obserwujemy we wschodniej Ukrainie. Rosja rozszerza obecnie swoje wpływy w trzech kierunkach: Azja Środkowa, Kaukaz oraz Europa Wschodnia. Kolejne lata będą z całą pewnością upływały w gorącej atmosferze, odtwarzania i przywracania rosyjskiego panowania w tym regionie. W ciągu następnego pokolenia powstaną kolejne punkty zapalne na zachodniej granicy, gdzie Białoruś sprzymierzy się z Rosją i przesunie jej terytorium na dawne granice Związku Sowieckiego. Rosyjska ekspansja będzie dążyła do zdobycia jak największej strefy dla swoich interesów, a jej głównym problemem, z którym rosyjscy przywódcy będą musieli sobie poradzić, jest Polska i kraje bałtyckie. Rosja, aby zająć pozycję potęgi regionalnej, musi zetrzeć się z Europą, co zapewne spowoduje znaczne przesunięcie się granicy rosyjskiej na zachód.

Autor: Krzysztof Sylwanowicz

Nowa Strategia jest portalem internetowym poświęconym tematyce bezpieczeństwa, historii oraz wojska. Informujemy o najważniejszych wydarzeniach oraz przedstawiamy własne komentarze na ich temat. Obejmujemy również patronatami wydarzenia naukowe, społeczne oraz sportowe w Polsce.