/Fot. Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG

Straż Graniczna rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą

Komenda Główna Straży Granicznej poinformowała, że w dniach od 22 do 27 czerwca br. funkcjonariusze tej formacji przeprowadzili w Krakowie działania, w wyniku których, zatrzymano dziesięciu członków zorganizowanej grupy przestępczej, trudniących się się przemytem do państw Europy Zachodniej imigrantów pochodzących z terenów Syrii, Iraku, Afganistanu i Pakistanu.

W toku prowadzonego śledztwa, funkcjonariusze Straży Granicznej ustalili iż członkowie zorganizowanej grupy przestępczej powiązanej ze środowiskiem krakowskich pseudokibiców nawiązali współpracę ścisłą współpracę z arabskimi i afrykańskimi przemytnikami ludzi, działającymi na terenie krajów bałkańskich i Węgier.

Celem współpracy zatrzymanych i przemytników było organizowanie przemytu do Niemiec i Austrii imigrantów pochodzących z Syrii, Iraku, Afganistanu i Pakistanu.

Według informacji Komendy Głównej Straży Granicznej, grupa dokonała przemytu kilkuset imigrantów – pobierano od nich opłaty w wysokości od 300 do 1000 EUR. Szlak miał rozpoczynać się na Węgrzech (w największym w tym kraju ośrodku dla uchodźców w miejscowości Bicske lub w Budapeszcie) i wiódł do Niemiec albo Austrii tranzytem przez granice Czech, Słowacji i Polski (w zależności od miejsca przeznaczenia). Transporty w których przemycano imigrantów – w tym kilkuletnie dzieci – odbywać miały się w bardzo trudnych warunkach. Jednorazowo przemycano nawet po kilkadziesiąt osób, przy użyciu samochodów dostawczych niedostosowanych do przewozu ludzi. W jednym z przypadków kierowca samochodu przewożącego imigrantów na terenie Słowacji doprowadził do zderzenia drogowego z innym pojazdem i spowodował wypadek komunikacyjny ze skutkiem śmiertelnym.

WIDEO: 

Ze względu na skład grupy oraz międzynarodowy charakter przestępstwa sprawa wymagała również skoordynowanych działań polskiej Straży Granicznej i Policji Niemieckiej. W ramach współpracy międzynarodowej powołana została wspólna polsko-niemiecka grupa dochodzeniowo-śledcza. Rozbicie grupy stało się możliwe dzięki zakrojonej na szeroką skalę współpracy polskiej Straży Granicznej z Dyrekcją Niemieckiej Policji Federalnej w Pirnie. W działaniach operacyjnych przeprowadzonych na terenie miasta Krakowa poza funkcjonariuszami ze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej wzięli udział także funkcjonariusze z innych Oddziałów Straży Granicznej (Karpackiego, Nadodrzańskiego, Nadwiślańskiego i Bieszczadzkiego – przyp.red.) oraz przedstawiciele służb niemieckich i EUROPOLU. Rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem ludzi ma być rezultatem śledztwa prowadzonego od 2015 roku przez funkcjonariuszy ze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej pod nadzorem Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.

ZDJĘCIA


Zatrzymanym osobom przedstawiono zarzuty, które obejmują kierowanie oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym, organizowanie imigrantom pochodzenia arabskiego nielegalnego przekraczania granicy Polskiej oraz granic innych państw Unii Europejskiej oraz przestępstwo fałszowania dokumentów. Ponadto wobec zatrzymanych podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania, poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju oraz dozoru policji.

Źródło: strazgraniczna.pl | /fot. Śląski OSG

Zobacz także:

Zainteresowania: szeroko pojęta kwestia bezpieczeństwa, wojskowość, polityka międzynarodowa, historia najnowsza, kino, książki, gry wideo.