fot. mon.gov.pl
fot. mon.gov.pl

Święto 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki z Wesołej

Dziś swoje święto obchodzi 1. Warszawska Brygada Pancerna z Wesołej (1 BPanc) im. Tadeusza Kościuszki, która wchodzi w skład 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowana. Brygadę sformowano na bazie 1 Pułku Zmechanizowanego w 1994 roku , w składzie 1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki.

Oznaka rozpoznawcza ogólno brygadowa / fot. American1990 (CC BY 3.0)

Oznaka rozpoznawcza 1 Bpanc / fot. American1990 (CC BY 3.0)

21 czerwca 2011 r. Brygada została włączona w skład 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Kazimierza Jagiellończyka. Obecnie garnizony jednostki ulokowane są w Warszawie (dzielnica Wesoła), Siedlcach, Chełmie i Zamościu. W praktyce 1 BPanc jest oddziałem zmechanizowanym o wysokim stopniu skadrowania.
Decyzją Nr 119/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 1994 roku Brygada dziedziczy tradycje oddziałów piechoty Wojska Polskiego noszących numer „1”:
  • 1 Regimentu Pieszego Koronnego Królowej Jadwigi (1786 -1794);
  • I Batalionu 1 Legionu Polskiego (1797-1801),1 Pułku Piechoty Armii Księstwa Warszawskiego (1806-1814);
  • Pułku 1 Piechoty Liniowej Wojska Polskiego Królestwa Kongresowego (1815-1831);
  • 1 Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego (1914-1944);
  • 1 Praskiego Pułku Piechoty (1943-1944).
Na mocy przywołanej decyzji dzień 12 października został ustanowiony dorocznym świętem jednostki. Tego dnia przypada bowiem rocznica chrztu bojowego 1 Pułku Piechoty im. Tadeusza Kościuszki ? protoplasty 1 Warszawskiej Brygady oraz rocznica bitwy pod Lenino.  Brygada posiada własną odznakę pamiątkową, oznakę rozpoznawczą oraz proporczyk nadane decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 128 z 27 kwietnia 2005.  Obecnie funkcję dowódcy jednotki pełni gen. bryg. Stanisław CZOSNEK.

PT-91 "Twardy" podczas defilady z okazji Święta WP w 2015 roku / fot. D. Ratka

PT-91 „Twardy” podczas defilady z okazji Święta WP w 2015 roku / fot. D. Ratka

BMP-1 (w Polsce oznaczony BWP-1) podczas defilady z okazji Święta WP w 2015 roku / fot. D. Ratka

BMP-1 (BWP-1 w polskiej nomenklaturze) podczas defilady z okazji Święta WP w 2015 roku / fot. D. Ratka

Zestawy artyleryjsko-rakietowe ZSU-23-4MP

Zestawy artyleryjsko-rakietowe ZSU-23-4MP „Biała” podczas ćwiczenia „Lampart-12” / fot. kpt. Zbigniew Gierczak

Polska samobieżna haubica 2S1 Goździk / Źródło: MON

Polska samobieżna haubica 2S1 Goździk / Źródło: MON

Zasadniczym zadaniem wyznaczonym dla Brygady na czas „W” jest prowadzenia walki na lądzie z każdym przeciwnikiem, w dowolnych warunkach atmosferycznych, w dzień i w nocy. Z uwagi na dyslokację 1 WBP spełnia ona kluczową rolę w ewentualnej obronie stolicy kraju przed agresją z kierunków wschodniego i południowego. Nie wyklucza to jednak użycia Brygady na obszarze całego państwa, w zależności od potrzeb. Brygada wystawia również siły na potrzeby polskich kontyngentów wojskowych realizujących zadania za granicą. Główny trzon uderzeniowy jednostki stanowi batalion czołgów oraz dwa bataliony zmechanizowane. Te z kolei wspierane są przez dywizjon artylerii samobieżnej, dywizjon przeciwlotniczy, batalion dowodzenia, batalion logistyczny oraz kompanię saperów i kompanię rozpoznawczą. Na wyposażeniu Brygady znajdują się między innymi czołgi PT-91 /Twardy/, zestawy artyleryjsko-rakietowe ZSU-23-4MP „Biała”, bojowe wozy piechoty BWP-1 oraz haubice 2S1 Goździk.
Z okazji święta życzymy wszystkim żołnierzom i pracownikom cywilnym Brygady wytrwałości i wszelkiej pomyślności!

Absolwent Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (obecnie Akademii Sztuki Wojennej). Instruktor strzelectwa sportowego, instruktor kalisteniki i zagorzały fan wycieczek górskich. Zdobywca Wojskowej Odznaki Górskiej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i Odznaki Skoczka Spadochronowego Służb Ochrony. Członek grupy rekonstrukcyjnej SPAP Wojkowice i Stowarzyszenia "Głos bohatera". Do głównych zainteresowań naukowych autora należą terroryzm międzynarodowy, przestępczość zorganizowana, społeczne inicjatywy w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz zarządzanie kryzysowe.