Źródło: Wikimedia Commons/Mathiasrex

Święto Niepodległości. Czy na pewno 11 listopada?

11 listopada świętujemy odzyskanie przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej. Było to skutkiem szeregu wydarzeń oraz wpływu wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych, dlatego błędem jest postrzeganie restytucji państwowości polskiej jako jednego wydarzenia. Czy zatem jesteśmy w stanie wybrać najbardziej odpowiednią datę na obchodzenie Święta Niepodległości? Czy tą datą powinien być 11 listopada? Poniżej przedstawiono trzy subiektywne propozycje ?konkurencyjnych? dat.

15 sierpnia 1920

Ta data jest już zarezerwowana jako Święto Wojska Polskiego, ale ściśle wiąże się ono ze Świętem Niepodległości. Nie byłoby dzisiaj Święta Niepodległości bez zwycięstwa Polaków w bitwie warszawskiej, która zadecydowała o dalszym istnieniu Polski. Miała ona znaczenie nie tylko dla Polski, ale również dla Europy, którą obroniliśmy przed ekspansją komunizmu.

7 października 1918

Tego dnia Rada Regencyjna ogłosiła niepodległość Królestwa Polskiego, czyli fasadowego państwa utworzonego przez Niemców na skrawkach ziem polskich. Polacy wykorzystali istnienie takiej szczątkowej formy państwowości do budowania zalążków polskiej administracji i armii (np. 25 października 1918 powołany został Sztab Generalny Wojska Polskiego).

27 grudnia 1918

Rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego nie cieszy się w dzisiejszych czasach dużym zainteresowaniem, a przecież trudno sobie wyobrazić Polskę bez Poznania i Wielkopolski. Powstanie nie miało znaczenia wyłącznie lokalnego. Siły powstańcze przekształcone wkrótce w Armię Wielkopolską odegrały ważną rolę później: w wojnie polsko-ukraińskiej i wojnie polsko-bolszewickiej. Ponadto wielu powstańców wielkopolskich walczyło także w powstaniach śląskich.

A może zostawić tak jak jest?

11 listopada jest już datą zakorzenioną w polskiej tradycji i tożsamości, ma także uzasadnienie historyczne. Nagła zmiana na pewno nie byłaby korzystna ani dobrze odebrana. Jednak świętując 11 listopada nie zapominajmy o udziale Polaków w I wojnie światowej, o powstaniach wielkopolskim i śląskich, walkach o Lwów czy wojnie polsko-bolszewickiej.

Więcej na temat odzyskania niepodległości i wydarzeń z tym związanych: