T. Panecki, J. Smoliński (red.) – „Misja wojska. Strategia i bezpieczeństwo państwa.” [RECENZJA]

Jak stwierdził niegdyś N. Machiavelli: „Fundamentem każdego państwa jest dobra armia, i że tam, gdzie jej brak, trudno o dobre prawa i w ogóle o powstanie czegoś dobrego”. Choć słowa te wypowiedział w XV wieku, to trudno nie zgodzić się, że są one nadal aktualne. Siły zbrojne od zawsze stanowiły zasadniczy gwarant bezpieczeństwa i wyznacznik potęgi państwa. W dziejach Rzeczypospolitej wojsko odegrało rolę szczególną, gdzie słusznie uznawane jest za jeden z czynników państwowotwórczych. Zmienność współczesnych uwarunkowań oraz zauważalna ewolucja konfliktów zbrojnych uzasadnia potrzebę refleksji na temat roli sił zbrojnych w kontekście polityki i strategii państwa. Książka, która ukazała się nakładem wydawnictwa RYTM pod redakcją T. Paneckiego i J. Smolińskiego pt. „Misja wojska. Strategia i bezpieczeństwo państwa. Szkice o siłach zbrojnych.” stanowi udaną próbę syntetycznego ujęcia tematu w ujęciu historycznym.

Na omawianą książkę (liczącą bagatela przeszło 400 stron), która powstała za sprawą badaczy skupionych w Stowarzyszeniu Historyków Wojskowości złożyły się trzy uporządkowane chronologicznie rozdziały. W każdym z nich znajdziemy artykuły naukowe poruszające problematykę relacji na linii siły zbrojne-polityka-strategia. Rozważania autorów poszczególnych tekstów koncentrują się na różnych okresach historycznych, począwszy od czasów nowożytnych, przez wyjątkowo burzliwy okres dwóch wojen światowych, na czasach współczesnych kończąc.

Choć autorzy podjęli się szeregu różnorodnych zagadnień, (w tym także w oderwaniu od polskich dziejów wojskowych) to trzeba przyznać, że przedmiot podjętych przez nich badań z powodzeniem wpisał się w główny cel powstania publikacji, jakim jest próba ukazania związków między wojskiem, polityką na przestrzeni dziejów. Opracowanie zasługuje na wyjątkowe uznanie chociażby z uwagi na fakt, iż w krajowej, a nawet powszechnej literaturze przedmiotu pojawiło się wiele opracowań, które najczęściej dotykają zagadnień cząstkowych lub charakteryzujących się znacznym stopniem ogólności.

Pomimo formy publikacji, jej jest przejrzysty, a każdy z artykułów został opatrzony wprowadzającym czytelnika do danego zagadnienia streszczeniem oraz wykazem źródeł bibliograficznym. Na łamach omawianego opracowania badacze poruszają wiele ważnych, a zarazem ciekawych zagadnień, w tym m. in. kwestię celowości, szans i rezultatów powstań narodowych XVIII-XIX wieku (J. Wojtasik), uwarunkowania funkcjonowania wyższego szkolnictwa wojskowego w II Rzeczypospolitej (A. Niewęgłowska), narracje propagandy wojennej faszystowskich Włoch (M. Franz), wkład Wojska Polskiego w kształtowanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa w okresie zimnej wojny (D. Kozrawski) czy istotnej z punktu widzenia współczesnych uwarunkowań teorii wojny informacyjnej (M. Wiśniewska).

Obszerność opracowania, rzetelność oraz dociekliwość autorów sprawiają, że po książkę warto sięgnąć. Docenią ją zarówno eksperci wojskowi i badacze dziejów oręża polskiego, jak również studenci kierunków związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa.


Autorzy: Praca zbiorowa pod red. Tadeusza Paneckiego i Józefa Smolińskiego

Tytuł: Misja wojska. Strategia i bezpieczeństwo państwa. Szkice o siłach zbrojnych.

Wydawnictwo: RYTM

Oprawa: Miękka

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 474

Format: 165 x 240 mm

ISBN:  978-8373-998-124


Stowarzyszenie Historyków Wojskowości ? głównymi celami, jakie postawiło przed sobą Stowarzyszenie jest koordynacja badań nad historią wojskowości w kraju, organizowanie współpracy środowisk naukowych w zakresie badań i upowszechniania ich efektów, wspieranie kształcenia kadr i tworzenia intelektualnego zaplecza dla badań nad historią wojskowości, umacnianie więzi środowiska naukowego historyków wojskowości z innymi towarzystwami naukowymi, zwłaszcza Polskim Towarzystwem Historycznym, popieranie indywidualnej twórczości naukowej z dziedziny historii wojskowości oraz uczestniczenie w międzynarodowych badaniach i życiu naukowym historyków wojskowości.

>>>>Książkę można kupić tutaj<<<<

 

Absolwent Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (obecnie Akademii Sztuki Wojennej). Instruktor strzelectwa sportowego, instruktor kalisteniki i zagorzały fan wycieczek górskich. Zdobywca Wojskowej Odznaki Górskiej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i Odznaki Skoczka Spadochronowego Służb Ochrony. Członek grupy rekonstrukcyjnej SPAP Wojkowice i Stowarzyszenia "Głos bohatera". Do głównych zainteresowań naukowych autora należą terroryzm międzynarodowy, przestępczość zorganizowana, społeczne inicjatywy w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz zarządzanie kryzysowe.