rozbrojenie

  • Działania ONZ na rzecz dekolonizacji i kontroli zbrojeń

    by - paź 23, 2015
    Jednym z zasadniczych skutków dekolonizacji było pojawienie się obszarów niestabilności i zagrożeń spowodowanych problemami systemów politycznych państw postkolonialnych. To z kolei stało się zarzewiem niekorzystnych zjawisk na wielu innych płaszczyznach bezpieczeństwa międzynarodowego. Organizacja Narodów Zjednoczonych jako...