Trzy brygady OT już w przyszłym roku

Jak podkreśla obecne kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, jednym z obecnych priorytetów dla obronności Rzeczypospolitej jest utworzenie wojsk Obrony Terytorialnej. W tym celu minister obrony narodowej Antoni Macierewicz powołał pełnomocnika MON ds. tworzenia Obrony Terytorialnej Kraju. Funkcję tę pełnić będzie dr Grzegorz Kwaśniak. Pierwsze brygady OT mają powstać już w przyszłym roku.

Zmiana uwarunkowań w strategicznym środowisku bezpieczeństwa Polski, w tym zwłaszcza rosyjska aneksja Krymu oraz pogłębiający się kryzys na Ukrainie, dały impuls do dyskusji nad kształtem rodzimego systemu obrony narodowej. Jednym z podnoszonych głosów w tej dyskusji jest potrzeba utworzenia profesjonalnego komponentu Obrony Terytorialnej. Obecna ekipa rządowa zadanie to uznała za jeden z priorytetów polityki obronnej. Antoni Macierewicz zapowiedział zorganizowanie obrony terytorialnej niedługo po objęciu funkcji szefa MON. Konkretyzacją tego kroku stało się powołanie pełnomocnika MON ds. tworzenia Obrony Terytorialnej Kraju. Rzecznik prasowy MON, Bartłomiej Misiewicz zaznaczył, że minister powołał także biuro pełnomocnika, które będzie bezpośrednio podlegało szefowi MON. Pełnomocnik ma przede wszystkim w ciągu roku 2016 r. doprowadzić do powołania trzech brygad obrony terytorialnej kraju na wschodzie Polski. To jest jego pierwsze zadanie – powiedział przedstawicielom PAP rzecznik MON. Według założeń resortu koszt utworzenia brygad OT  nie przekroczy kwoty rzędu 300-350 mln zł. Liczebność formacji na czas wojny ma osiągnąć ok. 40 tys. żołnierzy.

Dr. Grzegorz Kwaśniak / wpolityce.pl

Dr. Grzegorz Kwaśniak / wpolityce.pl

Warto w tym miejscu przytoczyć kilka faktów dotyczących nowego pełnomocnika MON ds. tworzenia Obrony Terytorialnej Kraju. Dr Grzegorz Kwaśniak jest absolwentem Akademii Wojskowej w Brnie. Pracę doktorską pod tytułem Zarządzanie strategiczne w obszarze Sił Zbrojnych RP w warunkach radykalnych zmian otoczenia (w istocie takowe zmiany mają miejsce obecnie – przypis P. K.) obronił w 2005 r. na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Przez większą część swojej kariery zawodowej służył w pododdziałach bojowych Sił Zbrojnych RP. W latach 2006-2010 pracował w Zarządzie Planowania Strategicznego SG WP oraz w AON w Warszawie. Był członkiem zespołu opracowującego Strategię Bezpieczeństwa Narodowego RP-2007. Jest autorem wielu artykułów z zakresu zarządzania strategicznego oraz funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego RP. Należy zaznaczyć, iż do niedawna dr. Kwaśniak figurował na liście ekspertów Fundacji Narodowe Centrum Studiów Strategicznych, której prezesem był obecny wiceszef MON, Tomasz Szatkowski. Ma na koncie także współpracę z Fundacją Republikańską.

Krok w kierunku skonkretyzowania powołania wojsk Obrony Terytorialnej należy ocenić jako pozytywny i pożądany. Oczywiście otwarte pozostają pytania o strukturę, zadania i wyposażenie brygad OT. Nie zmienia to faktu, iż powołanie Obrony Terytorialnej z pewnością wzmocni potencjał obronny Polski, co przy obecnej sytuacji geopolitycznej jest działaniem pożądanym.

ŹRÓDŁA:

MON, PAP.

Absolwent Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (obecnie Akademii Sztuki Wojennej). Instruktor strzelectwa sportowego, instruktor kalisteniki i zagorzały fan wycieczek górskich. Zdobywca Wojskowej Odznaki Górskiej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i Odznaki Skoczka Spadochronowego Służb Ochrony. Członek grupy rekonstrukcyjnej SPAP Wojkowice i Stowarzyszenia "Głos bohatera". Do głównych zainteresowań naukowych autora należą terroryzm międzynarodowy, przestępczość zorganizowana, społeczne inicjatywy w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz zarządzanie kryzysowe.