Wizyta papieża Franciszka w Turcji

28 listopada papież Franciszek rozpoczyna trzydniową podróż do Turcji. Jej głównym celem będzie spotkanie z prawosławnym patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem. Wizyta ta wpisuje się w 50-letnią historię kontaktów między papiestwem a prawosławnym Patriarchatem Konstantynopola. Franciszek będzie czwartym zwierzchnikiem Kościoła katolickiego, który złoży wizytę w tym kraju. Wcześniej uczynili to Paweł VI (1967), Jan Paweł II (1979) i Benedykt XVI (2006).

Turcja jest krajem muzułmańskim zamieszkanym przez bardzo nieliczną mniejszość chrześcijańską (katolików jest tylko 53 tys.[1] ). Kraj ten ma jednak podwójne znaczenie dla chrześcijaństwa. Po pierwsze ze względu historycznych (tereny te wiążą się z początkami chrześcijaństwa, działalnością św. Pawła i Ojców Kościoła), a po drugie rezyduje tu prawosławny patriarcha Konstantynopola. Należy od razu zaznaczyć, że nie odgrywa on takiej roli jak papież w Kościele katolickim. Każdy z Kościołów prawosławnych (m.in. Rosyjski, Bułgarski czy Serbski) posiada odrębną hierarchię, zaś patriarcha Konstantynopola jest jedynie primus inter pares i nie posiada nad nimi władzy.
Próby powrotu do jedności między Kościołem katolickim a Kościołem prawosławnym trwają od pół wieku, czyli od spotkania Pawła VI z ówczesnym patriarchą Konstantynopola Atenagorasem (miało to miejsce 5 stycznia 1964 w Jerozolimie). Do najważniejszych punktów spornych między oboma Kościoła zaliczają różnice doktrynalne (nieliczne, ale istotne) oraz kwestia prymatu Biskupa Rzymu. Problemem w kontaktach katolicko-prawosławnych są również rozbieżności wewnątrz samego prawosławia. Nie powiodły się jak dotąd próby nawiązania kontaktów z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym, nadal nie doszło do spotkania między papieża z patriarchą Moskwy ani do wizyty papieskiej w Rosji.

Z całą pewnością, podczas wizyty, można spodziewać się nawiązań do relacji chrześcijańsko-muzułmańskich i obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie, a także do rzezi Ormian (w związku ze zbliżającą się 100. rocznicą). Jednoznaczny stosunek papieża Franciszka do tej kwestii był już przyczyną spięć na linii Watykan ? Ankara[2] .

Przypisy:

  • [1] – http://www.idziemy.com.pl/kosciol/w-turcji-zyja-53-tysiace-katolikow/
  • [2] – http://pl.radiovaticana.va/news/2013/06/08/turcja:_rz%C4%85d_oburzony_s%C5%82owami_papie%C5%BCa_o_ludob%C3%B3jstwie_ormian/pol-699747

Źródło fot.: Wikimedia Commons