Wybierz swojego bohatera

W maju będzie obchodzona 70. rocznica zakończenia II wojny światowej. Z tej okazji Muzeum Historii Polski oraz miesięcznik historyczny ?Mówią Wieki? zapraszają do udziału w plebiscycie na największego bohatera tego konfliktu. Głównym celem konkursu jest popularyzowanie historii poprzez przedstawienie działalności poszczególnych postaci oraz szerzenie ich postaw patriotycznych.

Jak wiemy z historii na miano wojennego bohatera zasłużyło wielu Polaków, jednak nie jest możliwe uhonorowanie ich wszystkich, dlatego też organizatorzy przedstawili 30 nazwisk, wśród których znaleźli się żołnierze, naukowcy, a także twórcy, politycy i cywile ratujących Żydów. Jak twierdzą organizatorzy konkursu: staraliśmy się wyłonić szeroką reprezentację narodu, w której znaleźli się ludzie różnych profesji i przekonań politycznych.

Wśród nominowanych znaleźli się rotmistrz Witold Pilecki, major cichociemny Jan Piwnik, generał Elżbieta Zawacka czy też obrońca Wizny kapitan Władysław Raginis oraz generał Franciszek Kleeberg ? dowódca Samodzielnej Grupy Operacyjnej ?Polesie?, która stoczyła ostatnią bitwę kampanii wrześniowej pod Kockiem. Nie zabrakło również osób kontrowersyjnych, jaką niewątpliwie jest generał Zygmunt Berling ? twórca polskiej armii w ZSRR, która dała szansę powrotu do ojczyzny tysiącom rodaków.

W plebiscycie nie zabrakło też miejsca dla cywili, którzy swoją postawą udowodnili swoją miłość do ojczyzny czy drugiego człowieka. Wśród nich należy wymienić konspiracyjnego poetę, przedstawiciela pokolenia Kolumbów ? Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, franciszkanina ojca Maksymiliana Marię Kolbe czy Janusza Korczaka. Nie zapomniano również o ratującej żydowskie dzieci Irenie Sendlerowej czy rodzinie Ulmów – symbolu martyrologii Polaków ukrywających Żydów pod okupacją niemiecką.

Głosy należy przesyłać do 10 kwietnia 2015 roku na kartkach pocztowych na adres: Redakcja ?Mówią wieki?, ul. Bema 87, 01-233 Warszawa (z dopiskiem ?Polski bohater drugiej wojny światowej?) lub pocztą elektroniczną na adres [email protected]. Należy zaznaczyć, iż spośród osób, które wezmą udział w plebiscycie, organizatorzy rozlosują 15 zestawów książek historycznych.

Pełna lista uczestników nominowanych na Bohatera narodowego II wojny światowej:

 1. Gen. Władysław Anders (1892-1970)
 2. Krzysztof Kamil Baczyński (1921-1944)
 3. Gen. Zygmunt Berling (1896-1980)
 4. Płk Stanisław Dąbek (1892-1939)
 5. Mjr Henryk Dobrzański ?Hubal? (1897-1940)
 6. Gen. August Emil Fieldorf ?Nil? (1895-1953)
 7. Jan Stanisław Jankowski ?Doktor?, ?Soból? (1882-1953)
 8. Jan Karski ?Witold? (1914-2000)
 9. Ppłk Maciej Kalenkiewicz ?Kotwicz? (1906-1944)
 10. Aleksander Kamiński ?Dąbrowski?, ?Juliusz Górecki? (1903-1978)
 11. Gen. Franciszek Kamiński ?Zenon Trawiński? (1902-2000)
 12. Gen. Franciszek Kleeberg (1888-1941)
 13. O. Maksymilian Maria Kolbe (1894-1941)
 14. Janusz Korczak (1878-1942)
 15. Kazimierz Leski ?Bradl? (1912-2000)
 16. Gen. Stanisław Maczek (1892-1994)
 17. Stanisław Marusarz (1913-1993)
 18. Płk. Jan Mazurkiewicz ?Radosław? (1896-1998)
 19. Rtm. Witold Pilecki ?Witold? (1901-1948)
 20. Mjr Jan Piwnik ?Ponury? (1912-1944)
 21. Kmdr Eugeniusz Pławski (1895-1972)
 22. Kpt. Władysław Raginis (1908-1939)
 23. Por. Marian Rejewski (1905-1980)
 24. Gen. Stefan Rowecki ?Grot?, ?Kalina? (1895-1944)
 25. Irena Sendlerowa (1910?2008)
 26. Gen. Władysław Sikorski (1881-1943)
 27. Mjr Stanisław Skalski (1915-2004)
 28. Gen. Stanisław Sosabowski (1892-1967)
 29. Rodzina Ulmów
 30. Gen. Elżbieta Zawacka ?Zelma?, ?Zo? (1909-2009)

Absolwent historii i politologii na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Interesuje się historią wojskowości XX w., stosunkami międzynarodowymi, terroryzmem oraz polskimi misjami stabilizacyjnymi poza granicami kraju.