Zakaz noszenia broni wszedł w życie-4 lipca

Zgodnie z rozporządzeniem ministra MSWiA (Mariusza Błaszczaka) w dniach 4-10 lipca (szczyt NATO) oraz od 20 lipca do 1 sierpnia (Światowe Dni Młodzieży) kolejno w mieście stołecznym Warszawa oraz na obszarze województwa małopolskiego oraz województwa śląskiego, obowiązuje ścisły zakaz noszenia broni, również przemieszczania jej w stanie rozładowanym. Ma to związek z ważnymi wyż.wym. imprezami na których będą czołowi politycy świata, papież oraz ogromne ilości obywateli.

MSWiA wyjaśnia swoje postępowanie  zmniejszeniem ryzyka wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

– Posiadacze pozwoleń na broń nie będą mogli nosić i przemieszczać się z bronią, dzięki czemu wyeliminowane zostaną ewentualne przypadki utraty broni, a tym samym możliwość dostania się jej w ręce osób niepowołanych – wyjaśnia MSWiA.

Dla wyjaśnienia i potwierdzenia: wszyscy legalni posiadacze broni nie mogą prawnie zabrać swojej broni na strzelnice, inne miejsca użytkowania oraz wynosić poza miejsce użytkowania. Z logicznego punktu widzenia nie można również broni tej kupować miejscach i czasie objętym zakazem bo w umowie sprzedaży zawarty jest wymóg wydania jej klientowi. Na terenie Warszawy nie wolno nosić broni od dziś (4 lipca) d0 10 lipca, natomiast następny zakaz obowiązywać będzie na terenie dwóch południowych województw w dniach 20 lipiec – 1 sierpień.

Warto przypomnieć, że zgodnie z ustawą o broni i amunicji za broń uznaje się broń palną , pneumatyczną, sygnałową, alarmową, miotacze gazu obezwładniającego oraz narzędzia i urządzenia, których używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu. Do tych ostatnich zalicza się:

  • broń białą w postaci ostrzy ukrytych w przedmiotach niemających wyglądu broni, kastetów i nunczaków, pałek posiadających zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub zawierających wkładki z takiego materiału, pałek wykonanych z drewna lub innego ciężkiego i twardego materiału, imitujących kij bejsbolowy,
  •  broń cięciwową w postaci kusz,
  • przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej,

Zakaz noszenia broni nie dotyczy w przypadku:

  1.  Członków misji dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz osób zrównanych z nimi na podstawie porozumień międzynarodowych oraz cudzoziemców związanych z ochroną tych osób
  2.  Użytkowników tzw. broni obiektowej, z art. 29 ust. 1 pkt 1, 2 i 6 ustawy, czyli przedsiębiorcom i jednostkom organizacyjnym, którzy na podstawie odrębnych przepisów powołali wewnętrzne służby ochrony, jeżeli broń jest niezbędna do wykonywania przez te służby zadań wynikających z planu ochrony;
  3. Przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli broń jest im niezbędna w zakresie i formach określonych w koncesji;
  4. Urzędów, instytucji, zakładów, przedsiębiorców i innym podmiotów, których pracownikom broń jest niezbędna do ochrony osobistej w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków pracowniczych związanych ze szczególnym narażeniem na zamach przeciwko życiu lub zdrowiu.

Prosimy o poinformowanie znajomych osób w waszych kręgach o tych utrudnieniach, które mogą posiadać  broń, planują ją kupić albo mają przebywać w określonych miejscach, posiadając dane przedmioty uznawane za niebezpieczne, mogące doprowadzić do pewnych nieprzyjemności i pewnie konfiskaty mienia.

Ignorantia legis non excusat” (nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem)

 

 

Rozporządzenie znajduje się na podanej stronie rządowej: https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/14559,Rozporzadzenie-o-czasowym-zakazie-noszenia-broni-i-przemieszczania-jej-w-stanie-.html

asdasdasd