Przypominamy, że w latach 2016-2017 koncern Rheinmetall wyposażył Haszymidzkie Królestwo Jordanii w dwadzieścia pięć (25) bojowych wozów piechoty Marder 1A3.

Zmodernizowane niemieckie bwp Marder 1A3 dla Jordanii

W ubiegłym tygodniu koncern zbrojeniowy Rheinmetall poinformował o zawarciu porozumienie z rządem federalnym Niemiec w sprawie kompleksowej modernizacji pochodzących z zapasów Bundeswehry, bojowych wozów piechoty Marder 1A3. Zmodernizowane bojowe wozy piechoty zostaną przekazane jordańskim siłom zbrojnym, które wykorzystują już pojazdy tego typu.

Kontrakt zawarty pomiędzy spółką Rheinmetall a niemieckim rządem federalnym zawarto w ramach prowadzonego przezeń programu wsparcia wojskowego jordańskich sił zbrojnych, mającego na celu wzmocnienie bezpieczeństwa granic tego kraju, wsparcie prowadzonych przezeń misji stabilizacyjnych oraz w walce z międzynarodowym terroryzmem.

Jordania pozostaje czwartym poza Republiką Federalną Niemiec, Republiki Chile i Indonezji użytkownikiem bojowych wozów piechoty Marder.

Zgodnie z informacjami zawartymi w komunikacie prasowym spółki Rheinmetall, zobowiązała się ona do dostarczenia jordańskim siłom zbrojnym dwudziestu pięciu (25) w pełni zmodernizowanych bojowych wozów piechoty Marder 1A3 (w kamuflażu pustynnym), pakietu amunicji, części zamiennych, dokumentacji technicznej oraz wyposażenia specjalistycznego. Poza tym niemiecki koncern zapewni szkolenia załóg i personelu obsługi technicznej tychże wozów na terytorium przyszłego użytkownika pojazdów. Wartość kontraktu oszacowano na kwotę 17 mln EUR (72 mln zł) – zmodernizowane bojowe wozy piechoty Marder zostaną przekazane jordańskim siłom zbrojnym w pierwszym kwartale 2018 roku.

Źródło: Rheinmetall

Zobacz także:

 

Zainteresowania: szeroko pojęta kwestia bezpieczeństwa, wojskowość, polityka międzynarodowa, historia najnowsza, kino, książki, gry wideo.