Rosyjska myśl strategiczna i potencjał militarny w XXI wieku, pod red. P. Mickiewicz [RECENZJA]

W 2018 roku na półki polskich księgarń trafiła, za pośrednictwem wydawnictwa PWN, unikalna książka poruszająca ważne zagadnienia dotyczące naszego największego wschodniego gracza politycznego. Rosyjska myśl strategiczna i potencjał militarny w XXI napisana pod redakcją Piotra Mickiewicza to pierwsza praca kompleksowo prezentująca uwarunkowania i sposób osiągania celów strategicznych przez Moskwę.

Książka Rosyjska myśl strategiczna i potencjał militarny w XXI wieku to zbiór artykułów naukowych napisanych przed badaczy stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa naszego wschodniego sąsiada, które od kilkudziesięciu lat próbuje nieustannie odbudować swoje imperialne zapędy. Autorami są profesorowie Piotr Mickiewicz i Tomasz Szubrycht, doktor Henryk Sołkiewicz oraz doktoranci Daniel Kasprzycki i Cezary Pawlak.

Książka zbudowana jest z dziewięciu rozdziałów ułożonych tematycznie, w których autorzy starali się przedstawić uwarunkowania historyczne i doktryny czy decyzje polityczne, które wpłynęły na rosyjską politykę w dwudziestym pierwszym wieku. Rozdział 1 ma stanowić niejako wprowadzenie do tematyki, albowiem jego tematem jest rosyjska myśl wojskowa mająca realne wpływy na prowadzenie polityki bezpieczeństwa. Dwa kolejne rozdziały poświęcone zostały analizie przeobrażeń lat 2000-2008, które pozwoliły na uzyskanie przez Federację Rosyjską statusu globalnego mocarstwa. Przedstawiono w nich zarówno jakie metody soft power wykorzystywał Kreml oraz jakie były kierunki rozwoju rosyjskich sił zbrojnych i floty wojennej. Kolejne trzy rozdziały skupiają się na przeobrażeniach wprowadzonych w polityce zagranicznej w drugiej dekadzie XXI wieku. Autorzy tłumaczą momenty przejścia rządów Putina z polityki soft power do hard power, gdzie jednym z ważniejszych czynników na nią wpływających jest siła współczesnej armii. Dlatego też Henryk Sołkiewicz oraz Tomasz Szubrycht podjęli się przeprowadzenia analizy strategicznej reorganizacji rosyjskich sił zbrojnych w latach 2009-2014, a także pokazania kierunków transformacji prowadzonej po 2014 roku.  Natomiast ostatnie trzy rozdziały poświęcone są rosyjskiej strategii w odniesieniu do Ukrainy i międzynarodowym konsekwencjom kryzysu ukraińskiego.

W książce przedstawiono nie tylko reorganizację i modernizację sił zbrojnych, ale również prace teoretyczne nad sposobem wykorzystania potencjału militarnego. Stanowi to rzadki przykład próby przedstawienia i rozszyfrowania rosyjskiego myślenia strategicznego, a także całościowego zaprezentowania zmian zachodzących w rosyjskim systemie politycznym i militarnym, które mają miejsce od czasu przejęcia władzy przez Władimira Putina.

Podsumowując, Rosyjska myśl strategiczna i potencjał militarny w XXI wieku jest to spójne, zamknięte studium przemian, jakim podlegają rosyjskie siły zbrojne i założenia oraz metody ich wykorzystania w pierwszych dekadach XXI wieku. Przede wszystkim to próba omówienia w jednym miejscu rozwoju zarówno rosyjskiej polityki międzynarodowej, bezpieczeństwa, jak i sił zbrojnych, które niejako stają się jej narzędziem. Książka jest więc ważnym źródłem informacji dla osób zainteresowanych kwestiami Rosji, ale i bezpieczeństwa w naszej części Europy.


Redakcja: Piotr Mickiewicz

Tytuł: Rosyjska myśl strategiczna i potencjał militarny w XXI wieku

Wydawnictwo: PWN

Oprawa: Miękka 

Rok wydania: 2018

ISBN: 978-83-0119-689-9

Liczba stron: 336

      >>Książkę można kupić i wydawcy tutaj<<

Komentarze

Miłośnik historii, a w szczególności zagadnień związanych z wojskowością. Obecnie stale interesuję się wydarzeniami w Wojsku Polskim. Zapalony bibliofil, poświęcający każdą wolną chwilę na czytanie książek.