Kontakt

Kontakt z redakcją portalu Nowa Strategia możliwy jest pod adresem: [email protected]. Na nadsyłane na adres redakcyjny maile staramy się odpowiadać w przeciągu tygodnia. W razie braku odpowiedzi prosimy o ponowne przesłanie wiadomości, zdarza się bowiem, że z przyczyn technicznych niektóre wiadomości nie dochodzą lub są uznawane za spam przez filtr niechcianej poczty.

Nie odpowiadamy natomiast na indywidualne pytania merytoryczne, na które odpowiedź można znaleźć w podręczniku do historii, naszym serwisie lub dowolnej encyklopedii (przykładowo nie rozwiązujemy zadań domowych, nie wyjaśniamy pochodzenia nazwisk).

Ponadto nasi redaktorzy posiadają zunifikowany system e-mailowy o adresie zbudowanym według wzoru:
– imię
– kropka
– nazwisko (bez polskich liter)
– @nowastrategia.org.pl

Przykładowo: Rafał Surdacki -> [email protected]