Krav maga podczas szkolenia izraelskich spadochroniarzy, 1955 r./ Źródło: domena publiczna

Krav Maga. Historia o walce, walka o historię

Vivere militare est (Życie jest walką) mawiał Seneka, poeta i filozof rzymski. Naród żydowski przeszedł bardzo długą i niełatwą drogę do utworzenia swojego państwa Izrael w 1948 roku. Radość tą szybko ostudziła konieczność obrony swej niepodległości przez następne lata zagrożonej ze strony wrogiej Ligi Państw Arabskich. Krav Maga jako system walki stała się fundamentem szkoleń Izraelskich Sił Obronnych od początku istnienia państwa. Pod koniec lat ’70 XX wieku jej twórca Imi Lichtenfeld założył Izraelskie Stowarzyszenie Krav Maga, które rozpoczęło szkolenia cywilów. Współcześnie Krav Maga jest upowszechniana szerszym kręgom ludzi, którzy przede wszystkim chcą nauczyć się bronić przed zagrożeniem. Od początku podstawowym założeniem Krav Magi jest samoobrona i atak w bliskim kontakcie z napastnikiem, co odzwierciedla sama nazwa ze starohebrajskiego „krav” tj. walka, „maga” – bliski.

 

Emerich Imi Lichtenfeld twórca Krav Magi

Twórca Krav Magi urodził się w 1910 roku w węgierskim Budapeszcie w rodzinie żydowskiej. Następnie dorastał w Bratysławie, gdzie jego ojciec

Imi Lichtenfeld (po lewej)/ Źródło: domena publiczna

Samuel trudnił się w trupie cyrkowej, uprawiając zapasy i boks. W późniejszym czasie dążąc do perfekcji w sztukach walki utworzył klub Herkules. Pozwoliło to młodemu Imiemu już od najmłodszych lat uprawiać sport w postaci ? boksu, judo, zapasów. Jednak nie stronił on również od lekkoatletyki a nawet tańca klasycznego[1].

Mając 25 lat Imi wyjechał z grupą sportowców żydowskich do Palestyny na zawody sportowe, tzw. Jewish Maccabi. Uległ wówczas wypadkowi i złamał sobie żebro. Incydent ten pomógł mu zrozumieć i stworzyć podstawową zasadę swoich treningów, która wyrażała się w słowach ?Nie zrób sobie krzywdy? oraz w tym, że tylko konieczność walki może usprawiedliwić zwycięstwo za wszelką cenę. Najważniejsze było bowiem bezpieczeństwo[2].

Krav Maga Imiego Lichtenfelda zrodziła się w l.’ 40 XX stulecia naznaczonych na świecie wojną i można rzec była próbą oporu żydowskiego przeciw hitlerowskim Niemcom. Ideologia zła, jakim był nazizm, niosła ze sobą prześladowania różnych nacji, a w głównym stopniu wymierzona była przeciwko ludności żydowskiej. Kiedy w 1933 roku prezydent ówczesnej Republiki Weimarskiej Paul von Hidenburg powierzył Adolfowi Hitlerowi urząd kanclerza a następnie Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Pracujących (NSDAP) wygrała wybory otrzymując 44% głosów, obrót zmian w Niemczech był nieunikniony. Rok później po śmierci prezydenta Hidenburga rozpoczął się okres absolutnej kontroli Hitlera nad krajem i wprowadzeniem władzy totalitarnej.

Hitler jako fürer i kanclerz III Rzeszy rozpoczął swój reżim, który charakteryzował się m.in. rasizmem i antysemityzmem. Żydów Hitler uważał za naród, który stanowi zagrożenie dla cywilizacji. Już w 1935 roku ludność żydowska została pozbawiona praw politycznych. Wprowadzono zakaz mieszanych małżeństw żydowsko ? niemieckich. Żydzi ponadto nie mogli prowadzić samochodów, posiadać własnych przedsiębiorstw, konfiskowano ich majątki[3]. Kolejnym etapem antyżydowskiej polityki Hitlera były ustawy norymberskie z 1935 roku sankcjonujące rasizm i stanowiące późniejszą podstawę masowych prześladowań Żydów, a także wydarzenia, które na karty historii zapisały się jako tzw. noc kryształowa. Nocą z 9 na 10 listopada 1938 r. rozpoczęła się akcja wybijania szyb w sklepach żydowskich, palenia synagog i niszczenia ich domów. Zginęło 91 Żydów, a ponad 30 tysięcy trafiło do niemieckich obozów koncentracyjnych jeszcze przed rozpoczęciem wojny[4].

Polityka antyżydowska hitlerowskich Niemiec oddziaływała także na inne kraje europejskie w czasie II wojny światowej (1939 ? 1945). Rozpoczęły się masowe deportacje ludności żydowskiej do fabryk śmierci jakim były niemieckie obozy koncentracyjne. Prześladowania skupiały się na: paleniu książek żydowskich pisarzy oraz miejsc kultu religijnego, atakach na żydowskie mienie i nietykalność osobistą, odsunięciu Żydów od sprawowania państwowych urzędów, ograniczeniu im dostępu do edukacji i szkolnictwa. Stopniowo zarówno w III Rzeszy, jak i krajach będących pod wpływem Hitlera eliminowano ludność żydowską z życia publicznego. Fala prześladowań przeszła również przez Czechosłowację, która znalazła się w strefie działań Hitlera. Na mocy konferencji monachijskiej, która odbyła się 29 września 1938 roku, Niemcy zajęli obszar Sudetów[5]. Rząd słowacki  w 1939 roku ogłosił swoją niezależność od Czechów, aczkolwiek pozostawał pod naciskiem oraz wpływami Hitlera[6]. Zaś do Pragi pierwsze oddziały Wehrmachtu kroczyły tego samego roku na wiosnę (marzec 1939). W czasie II wojny światowej funkcjonował Protektorat Czech i Moraw podporządkowany hitlerowskim Niemcom.

Wówczas Żydzi atakowani na ulicach miast Czechosłowacji przez bojówkarzy nazistowskich często czuli się bezbronni. Grupy nazistowskie były liczniejsze oraz bardziej uzbrojone w broń palną, pałki, kastety i inne niebezpieczne narzędzia. W Bratysławie Lichtenfeld postanowił zebrać grupę młodzieży żydowskiej, która pod jego pieczą rozpoczęła treningi jego autorskiej Krav Magi. Żydzi uczyli się jak się obronić oraz odeprzeć atak w bliskim kontakcie przy poleganiu przede wszystkim na własnych instynktach i wykonywaniu prostych ciosów zarówno z użyciem przedmiotów, jak i bez nich.  Szkolenia przysporzyły Imiemu kłopotów, ponieważ władza oficjalnie zaczęła go poszukiwać celem aresztowania. Stąd w 1940 roku wyruszył do Palestyny na zaproszenie przedstawicieli ruchu syjonistycznego Beltar[7].

W latach 1940 ? 1942 Imi Lichtenfeld służył w Wolnych Legionach Czeskich będących pod zwierzchnictwem Brytyjczyków, którzy otrzymali z rąk Ligi Narodów mandat nad Palestyną po zakończeniu I wojny światowej (1914 ? 1918). Po ukończeniu służby w armii postanowił pozostać w Palestynie.

Początki Państwa Izrael i dalsze losy Krav Magi

Wiosną 1947 roku Wielka Brytania, która miała pod swym protektoratem Palestynę wystosowała prośbę do ONZ o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia w celu rozwiązania kwestii związanych z tym obszarem. Powołana Komisja ds. Palestyny postulowała podzielenie obszaru na część żydowską oraz arabską.  Po niespełna roku w maju 1948 roku proklamowano powstanie Państwa Izrael, którego byt zaakceptowały Stany Zjednoczone Ameryki i Związek Radziecki[8]. Ziściła się wizja twórcy ruchu syjonistycznego Teodora Herzla, który u schyłku XIX stulecia postulował: ?Dajcie nam tylko suwerenną władzę nad skrawkiem ziemi wystarczającym dla słusznych potrzeb naszego ludu, zresztą poradzimy sobie sami?[9]. Niestety powszechna radość z odnowienia państwowości przerodziła się wkrótce w ponowną walkę o przetrwanie. Arabska Armia Wyzwoleńcza, którą wspierały grupy miejscowych bojowników rozpoczęła działania wymierzone przeciwko ludności żydowskiej.

Imi Lichtenfeld do 1948 roku szkolił przede wszystkim Haganę. Organizację, która stanowiła fundament późniejszej armii izraelskiej. Po 1948 roku władze Izraela postanowili wykorzystać umiejętności Imiego i mianowały go głównym instruktorem walk na krótkim dystansie podczas szkoleń żołnierzy Izraelskich Sił Obronnych. Krav Maga musiała zostać dopasowana do m.in. różnego wzrostu żołnierzy, ich wieku, narodowości. Pierwotnie podstawowy trening trwał trzy tygodnie. Obejmował walkę wręcz w postaci różnorakich uderzeń, dźwigni, duszeń z użyciem broni, kijów i innych niebezpiecznych przedmiotów. Wojskowi uczyli się walczyć w taki sposób, by wyuczonych technik mogli użyć w każdej sytuacji i bez zawahania. Techniki te oparte były na prostocie i ciągłości ruchów, jak i na naturalnych instynktach człowieka. Przede wszystkim były realistyczne do napotkania w realiach możliwych sytuacji[10].

Po odejściu z armii w 1968 roku, Imi skupił się na dalszym ulepszaniu systemu krav maga, co znalazło także odzwierciedlenie w szkoleniu ludności cywilnej, w tym kobiet i dzieci. W 1978 roku założył wraz ze swoimi najbliższymi uczniami Izraelskie Stowarzyszenie Krav Maga. Zaś trzy lata później (1981) odbyły się w Izraelu pierwsze międzynarodowe kursy instruktorskie Krav Magi, co na przestrzeni kolejnych dziesięcioleci pozwoliło na upowszechnienie tej sztuki walki na świecie.

Trening krav magi/ Źródło: domena puliczna

 Krav Maga ? filozofia i zasady

Każda system walki ma to do siebie, że opiera się na wypracowanej filozofii postępowania, bez którego walka sama w sobie straciłaby charakter sztuki niosącej mądrość życiową. Co prawda Krav Maga zrodziła się w oparciu o wykorzystanie elementów zaczerpniętych z różnych sztuk walki, ale Imi Lichtenfeld wypracował sześć podstawowych zasad, które stanowią fundament dla każdego kravisty. Należą do nich: 1) jednoczesna obrona i atak, 2) utrzymywanie podczas walki ciągłości ruchów, 3) zdecydowanie działanie, 4) atakowanie napastnika w jego wrażliwe miejsca na ciele, 5) stopniowa nauka, 6) umiejętność zdobywania przewagi nad przeciwnikiem[11].

W Krav Madze nie ma miejsca na bezmyślnie wyuczone ruchy, które z czasem trenujący zapomina. Imi Lichtenfeld chciał, aby adepci jego szkoły umieli wykorzystywać oraz łączyć techniki oparte na instynktownym działaniu. Krav Maga uczy, aby nie dać się zaskoczyć.

Podczas trenowania żołnierzy i cywilów Imi poświęcił dużo czasu na to, by treningi Krav Magi miały wpływ na kształtowanie siły charakteru adepta oraz jego morale. Aby być kravistą należy się zjednoczyć z Krav Magą. Oczyścić umysł z niepewności, paraliżującego nas strachu i gniewu. Zapanować nad adrenaliną, która często niekontrolowana wzbudza w ludziach panikę. Być kravistą to wierzyć w siebie.

Kravista odzwierciedlać ma wedle wizji Imiego jednocześnie dobrego obywatela, co wyraża się w szacunku do siebie i innych, dbaniu o własne poczucie wartości, przestrzeganiu prawa. Dobry obywatel nigdy nie krzywdzi z premedytacją, nie używa większej siły niż tego wymaga sytuacja. Ponadto cechuje go pokora, dzięki której nie przechwala się swoimi umiejętnościami[12].

Podsumowanie

Niniejszy artykuł jest tylko przyczynkiem do poznania historii systemu walki, który zrodził się podczas II wojny światowej na ulicach czechosłowackiej Bratysławy. Imi Lichtenfeld tworząc Krav Magę stworzył system walki uznawany obecnie za jeden z najlepszych na świecie. Twórca zmarł w 1998 roku, jednakże jego nauki oraz filozofia walki przetrwały i służą kolejnym pokoleniom, które w coraz bardziej niebezpiecznej na co dzień rzeczywistości uczą się radzić sobie z zagrożeniem.

Bibliografia

 

Balke R., Izrael, przekł. J. Koźbiał, Warszawa 2005

Kahn D., Krav Maga. Izraelski system walki w bezpośrednim kontakcie, przekł. I. Szuwalska, S. Michalak, Wrocław 2006

Tomaszewski J., Czechosłowacja, Warszawa 1997

Zrozumieć Holokaust, red. R. Szuchta, P. Trojański, Warszawa 2012

Przypisy:

 [1]    D. Kahn, Krav Maga. Izraelski system walki w bezpośrednim kontakcie, przekł. I. Szuwalska, S. Michalak, Wrocław 2006, s. 21

[2]    Tamże.

[3]    Zrozumieć Holokaust, red. R. Szuchta, P. Trojański, Warszawa 2012, s. 134 ? 137.

[4]    Tamże, s. 138 ? 141, 143 ? 145.

[5]    Więcej o skutkach konferencji monachijskiej i żądaniach Adolfa Hitlera względem Czechosłowacji: J. Tomaszewski, Czechosłowacja, Warszawa 1997, s. 77 ? 81.

[6]    Tamże, s. 87.

[7]    D. Kahn, Krav Maga…, s. 21.

[8]    R. Balke, Izrael, przekł. J. Koźbiał, Warszawa 2005, s. 59 ? 60.

[9]    Tamże, s. 39.

[10]  D. Kahn, Krav Maga…, s. 23 ? 24.

[11]  Tamże, s. 33 ? 34.

[12]  Tamże, s. 40 ? 45.

Doktorantka Instytutu Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Interesuje się historią średniowiecza, dziejami Kościoła, historią regionalną.