http://www.twojetatuaze.pl/blog/tatuaz-patriotyczny/

Nowe przepisy ws. posiadania tatuaży przez kandydatów na żołnierzy

Ministerstwo Obrony Narodowej ma zamiar zmienić przepisy dotyczące tatuaży u kandydatów na żołnierzy. Taką informację na swoim oficjalnym profilu facebookowym podał były żołnierz zawodowy, a obecnie Poseł (Kukiz?15) Paweł Szramka. Od lutego o tym, czy tatuaż dyskwalifikuje ochotnika do służby wojskowej zadecyduje indywidualnie lekarz wojskowej komisji lekarskiej .

Z dyskusji jaka od wielu lat widoczna jest na łamach różnych publikacji wynika, iż środowisko wojskowych w tej sprawie podzielone. Konserwatywne środowiska na tatuaż patrzą jako przejaw kontrkultury i przynależności do określonych środowisk, które nijak pasują do pożądanego profilu kandydata na żołnierza. Na przestrzeni ostatnich lat wraz z profesjonalizacją armii zmienia się także społeczny odbiór tatuażu. Dziś tatuaże nie kojarzą się już z kryminalną przeszłością, recydywą, czy subkulturami. Warto zauważyć, iż jeszcze w latach 90. ubiegłego stulecia tatuaże uznawano za formę samookaleczenia się, a nawet najmniejszy tatuaż skutkował skierowaniem żołnierza na obserwację psychiatryczną (sic!).

Obecnie szczegóły określające czy i gdzie żołnierz może mieć tatuaż zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Oborny Narodowej (wówczas funkcję tą pełnił Tomasz Siemoniak) z dnia 3 czerwca 2015 r[1]. Dokument ten jest podstawą prawną dla orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej przez wojskowe komisje lekarskie. Choć rozporządzenie było znowelizowane i nie zabrania kandydatom na żołnierzy posiadać tatuaży, nie każda jego forma jest w tym przypadku dozwolona. Właśnie tutaj pojawia się wiele implikacji i problemów. Rok temu dodano bowiem paragraf o tym, że tatuowanie twarzy, szyi i przedramion dyskwalifikuje kandydata na określone stanowisko służbowe w wojsku. Takie tatuaże kwalifikowane są z miejsca jako szepczące, co skutkuje uznaniem kandydata za niezdolnego do służby m.in. w kompaniach jednostek reprezentacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jednostkach desantowo-szturmowych i Żandarmerii Wojskowej. Efektem tego zapisu stało się odrzucanie niejednokrotnie doskonale przygotowanych, sprawnych i wykształconych kandydatów na żołnierzy. Co więcej, wiele osób pragnących związać się z mundurem dumnie nosi na skórze wszelkiego rodzaju symbole patriotyczne, czy sylwetki bohaterów walk o niepodległość. Jednakże nawet taki tatuaż na przedramieniu, który w praktyce służby i tak zakrywany jest przez umundurowanie w myśl przywołanego rozporządzenia traktowany jest jako „ułomność” lub „choroba”.

Świadomość takiego stanu rzeczy skutkuje wzmożonymi staraniami wielu środowisk i osób odrzuconych przez wojskowe komisje lekarskie o interwencję w tej sprawie. Od wielu lat w rozwiązanie tego problemu zaangażowany jest Poseł Paweł Szramka (Kukiz 15), były żołnierz zawodowy (wówczas starszy szeregowy 4 Brodnickiego Pułku Chemicznego). Jego zdaniem nowe regulacje powodują restrykcyjną politykę blokującą karierę w wojsku dla chętnych z tatuażami, bez względu na przekaz posiadanego tatuażu. W interpelacji poselskiej nr 2193 do Ministra Obrony Narodowej[2], zwrócił uwagę, że w obecnych czasach odbiór tatuaży w społeczeństwie jest znacznie pozytywniejszy niż jeszcze sprzed 20 lat. Zasugerował również aby zliberalizować przepisy wzorem armii amerykańskiej (tamtejsi żołnierze w myśl nowych przepisów mogą mieć wytatuowane niemal całe ciało). Poseł Szramka jednocześnie podkreśla, iż rozumie i akceptuje obostrzenia dotyczące posiadania przez kandydatów na żołnierzy tatuaży na twarzy i szyi.

Pismo Sekretarza Stanu MON Bartosza Kownackiego do Posła Szramki w sprawie zmiany przepisów orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej / https://www.facebook.com/pawelszramka.profiloficjalny/?fref=ts

Pismo Sekretarza Stanu MON Bartosza Kownackiego do Posła Szramki w sprawie zmiany przepisów orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej / Oficjalny profil Posła Szramki

Po żmudnych zabiegach Posła, Ministerstwo Obrony Narodowej zamierza zmienić przepisy dotyczące tatuaży u kandydatów do służby. W odpowiedzi na interpelacje Posła wiceminister obrony Bartosz Kownacki zapewnił, iż nowelizacja rozporządzenia trafiła właśnie do publikacji w Rządowym Centrum Legislacji. W myśl nowych przepisów o tym, czy tatuaż dyskwalifikuje ochotnika do służby wojskowej zadecyduje indywidualnie lekarz wojskowej komisji lekarskiej. Należy zauważyć, iż jest to w zasadzie powrót do starych przepisów, gdyż do połowy 2015 roku o zdolności do służby decydowali członkowie wojskowej komisji lekarskiej indywidualnie oceniając, czy dany tatuaż był szepczący. Ogłoszenie rozporządzenia w nowej formie ma nastąpić do końca stycznia bieżącego roku.

Korzystając z okazji postanowiłem wyjaśnić pewne kwestie nurtujące kandydatów oraz obecnych żołnierzy w kontekście zapowiadanych zmian prawnych:

Paweł Kmiecik: Panie Pośle, co w praktyce nowe przepisy będą oznaczać dla kandydatów na żołnierzy?

Paweł Szramka: Nowe rozporządzenie otwiera furtkę, która do tej pory była zabetonowana. Kandydaci na żołnierzy, posiadający nawet niewielki tatuaż na przedramieniu, byli automatycznie klasyfikowani jako niezdolni do służby, co jest zupełnym nonsensem. Wg nowych przepisów lekarz nie będzie zobligowany do negatywnej klasyfikacji kandydatów. Jeśli tatuaż nie będzie „szpecący” (np swastyka), to nie będzie przeciwwskazań, aby uznać kandydata za zdolnego do zawodowej służby wojskowej.

Paweł Kmiecik: Czy nowe przepisy w jakimś stopniu będą dotyczyć również tych, którzy pełnią już czynną służbę wojskową?

Paweł Szramka: Obecnie masa żołnierzy posiada tatuaże i nie ma z tym żadnego problemu. Problem pojawił sie dla kandydatów na żołnierzy, po rozporządzeniu ministra Siemoniaka, które do tej pory obowiązywało. To oni mogli przejść szkolenia wstępne ale nie mogli podpisać kontraktu na służbę zawodową. Tym samym traciliśmy nieraz świetnych kandydatów do służby.

Paweł Kmiecik: Dziękuję za udzielone odpowiedzi i za zaangażowanie w rozwiązanie problemu posiadania tatuaży przez żołnierzy.


AKTUALNY STAN PRAWNY ODNOŚNIE POSIADANIA PRZEZ KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY TATUAŻY

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach, Dz.U. 2017 poz. 163.

———————————————————————————————————————————————–

[1] Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach, Dz.U. 2015 poz. 761.

[2]Interpelacja nr 2193 w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej.

Absolwent Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (obecnie Akademii Sztuki Wojennej). Instruktor strzelectwa sportowego, instruktor kalisteniki i zagorzały fan wycieczek górskich. Zdobywca Wojskowej Odznaki Górskiej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i Odznaki Skoczka Spadochronowego Służb Ochrony. Członek grupy rekonstrukcyjnej SPAP Wojkowice i Stowarzyszenia "Głos bohatera". Do głównych zainteresowań naukowych autora należą terroryzm międzynarodowy, przestępczość zorganizowana, społeczne inicjatywy w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz zarządzanie kryzysowe.