Starożytność

 • Kanny

  - lip 10, 2016
  Dnia 2 sierpnia 216r. p.n.e pod Kannami,  na zachód od obecnego miasta Barletta we Włoszech w regionie Apulii, miało miejsce starcie zbrojne rozegrane  pomiędzy wojskami rzymskimi i armią kartagińską. Wojskami rzymskimi w liczbie 80 tys. piechoty...
 • II wojna peloponeska – rywalizacja między Spartą a Atenami o hegemonię w Grecji

  - sie 12, 2015
  Wśród polis starożytnej Grecji często wybuchały walki o dominację nad całym światem helleńskim. Najdłuższym ? trwającym prawie trzydzieści lat ? był konflikt między Atenami a Spartą, nazwany przez historyków wojną peloponeską....Read More
 • Ekspansja Rzymu w czasie wojen punickich

  - lip 25, 2015
  Analizując historię starożytnego Rzymu nie sposób wyjść z podziwu dla tego imperium. Jego zdolność tworzenia i utrzymania ogromnego państwa budzi respekt. Rzym opanował najpierw całą Italię, a następnie krainy u wybrzeży Morza Śródziemnego. Jego najdalsze granice...
 • Jądra łasicy, odchody krokodyla, Coca-Cola… Przeróżne metody antykoncepcji stosowane na przełomie dziejów

  - maj 19, 2015
  Antykoncepcja? W dzisiejszych czasach okazuje się, że dzieci wiedzą niekiedy więcej na ten temat niż ich rodzice, będąc w ich wieku. A jakie metody stosowali ludzie w dawnych czasach? O tym właśnie traktuje poniższy tekst.  ...Read More
 • Wielka Kolonizacja

  - wrz 15, 2014
  Wielka Kolonizacja ? proces planowego tworzenia przez Greków (głównie z takich poleis, jak: Milet, Megara, Korynt i Chalkis na Eubei) osad o charakterze rolniczo-handlowym  na terenach bezludnych lub słabo zaludnionych, zachodzący w okresie VIII-VI w. p.n.e....
 • Formowanie się poleis (IX-VI w. p.n.e.)

  - wrz 9, 2014
  Polis (l. mng. Poleis, z j. greckiego, przypuszczalnie od ?ptolis ? miejsce warowne?. Jednakże należy pamiętać, że słowo ?polis? jest rodzaju żeńskiego) ? w starożytnej Grecji podstawowa forma życia politycznego, ukształtowana w okresie od IX do...
 • Wojny perskie (500-449/8 p.n.e.).

  - wrz 2, 2014
  Wojny perskie był to konflikt zbrojny między Persją a Grekami o wyzwolenie greckich miast-państw w Azji Mniejszej spod panowania perskiego oraz w obronie niezawisłości państw Grecji kontynentalnej, toczący się w okresie 500-449/8 p.n.e. na lądzie i...
 • Falanga w świecie greckim

  - lip 19, 2014
   Falanga (z gr. ?phalanx ? kłoda?) ? w starożytnej Grecji, Macedoniii państwach hellenistycznych ? zwarty, wieloszeregowy szyk bojowy ciężkozbrojnej piechoty (hoplitów), ustawiony równolegle do frontu (szyk typu linearnego), umożliwiający równoczesną walkę na całej linii; przed ciężkozbrojnymi...
 • Geneza zasady ekonomii sił

  - lip 14, 2014
  Po krwawej i bratobójczej Wojnie Peloponeskiej (431-404r.p.n.e) hegemonię nad Grecją objęła Sparta, ale już niedługo po tym  w 395 r.p.n.e doszło do wybuchu Wojny Korynckiej. Sparta wystąpiła przeciw Atenom, Argos, Tebom, Megarze, Koryntowi i innym poleis...