gaz ziemny

  • Wybrane uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego Polski

    by - Mar 8, 2016
    Bezpieczeństwo energetyczne państwa jest determinowane przez wiele różnorodnych czynników. Na przykładzie Polski można wskazać pewne uwarunkowania, które w zasadniczy sposób wpływają na poziom bezpieczeństwa energetycznej i charakter polityki energetycznej. Jedne wynikają z bazy surowcowej państwa i...
  • Bezpieczeństwo energetyczne na obszarze Unii Europejskiej

    by - Lut 3, 2014
    Bezpieczeństwo energetyczne rozumiane jako nieprzerwana fizyczna dostępność dostaw, po przystępnej cenie, wykorzystywana w zgodzie ze środowiskiem nabiera współcześnie coraz większego znaczenia. Zwłascza wśród państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polski. Warto zatem omówić pojęcie bezpieczeństwa energetycznego...