Karol Wojtyła

  • Karol Wojtyła w czasie okupacji

    by - Kwi 2, 2017
    Jan Paweł II jest dla wielu Polaków autorytetem i powodem do dumy. Jego młodość przypadła na czasy bardzo trudne. Był to okres okupacji, wobec której nie pozostawał bierny: uczęszczał na tajne komplety, angażował się w kulturowy...