sprzęt

  • Przeżyć w każdych warunkach – wojskowa i cywilna szkoła sztuki przetrwania [WYWIAD]

    by - Cze 13, 2017
    Jednym z zasadniczych elementów szkolenia w każdej armii jest nauka podstaw teoretycznych i praktycznych, umożliwiających im przetrwanie w każdym środowisku. Żołnierze, jako specyficzna grupa dyspozycyjna niejednokrotnie zmuszeni są do działań w różnorodnych warunkach klimatycznych. Dlatego też...
  • TEST LATARKI TAKTYCZNEJ TK12 FIRMY FENIX

    by - Mar 12, 2014
    Latarka tak­tyczna TK12 to jeden z naj­now­szych pro­duk­tów z fabryki FENIXA. Firma Fenix posta­no­wiła ?odświe­żyć? stary model TK12. Czy na plus ? Posta­ram się przed­sta­wić swoje odczu­cia co do tego pro­duktu. Na wstę­pie chcia­łem zazna­czyć, że latarkę pod­da­łem testom pod wzglę­dem...