struktura

  • OBWE – proces instytucjonalizacji i struktura

    by - Cze 25, 2014
    Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) to ugrupowanie regionalne w rozumieniu rozdziału VIII Karty Narodów Zjednoczonych. Zasadniczym celem jej funkcjonowania jest umacnianie bezpieczeństwa i współpracy na obszarze od Władywostoku po Vancouver.  Szczytowy okres działalności OBWE...