wojny punickie

  • Ekspansja Rzymu w czasie wojen punickich

    by - Lip 25, 2015
    Analizując historię starożytnego Rzymu nie sposób wyjść z podziwu dla tego imperium. Jego zdolność tworzenia i utrzymania ogromnego państwa budzi respekt. Rzym opanował najpierw całą Italię, a następnie krainy u wybrzeży Morza Śródziemnego. Jego najdalsze granice...