Szymon Wierzbiński, U boku bazyleusa Frankowie i Waregowie w cesarstwie bizantyńskim w XI w. – RECENZJA

Cesarstwo Bizantyńskie u progu XI stulecia borykało się z poważnym zagrożeniem zewnętrznym, przede wszystkim ze strony Turków Seldżuków, jak i wewnętrznym kryzysem. Miało to oczywiście wpływ na kwestie związane z polityką bezpieczeństwa całego cesarstwa oraz na reformy wojskowe.

Recenzowana książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego i stanowi jedną z publikacji serii wydawniczej ?Byzantina Lodziensia? Katedry Historii Bizancjum tegoż uniwersytetu. Jej członkowie zajmują się badaniem historii cesarstwa bizantyńskiego pod wielorakimi aspektami. Praca Szymona Wierzbińskiego porusza ciekawe zagadnienie obecności cudzoziemców w szeregach armii bizantyńskiej. Autor skupił się na Waregach i Frankach, którzy walczyli z wrogami cesarzy, jak i byli współtwórcami codzienności państwa bizantyńskiego. Celem przewodnim Autora było ukazanie roli cudzoziemców w strukturach wojska Bizancjum, opisanie relacji między nimi a rodzimymi obywatelami. Wszystko to Autor oparł na bogatym materiale źródłowym, który poddał głębokiej analizie.

W siedmiu rozdziałach Autor oprócz przedstawienia dziejów gwardii wareskiej, obecności Normanów, Franków w wojsku, jak i ich wizerunku w oczach mieszkańców Bizancjum, pokusił się także o opis ówczesnej sytuacji politycznej cesarstwa, jak i zarys reform monetarnych. Niewątpliwie oba czynniki miały duży wpływ na reformy wojskowe w XI wieku.

Recenzowaną pracę czyta się przyjemnie, niestety nie została ona opatrzona w ilustracje, które w moim mniemaniu wzbogaciłyby przekaz. Duży plus za okładkę, która przedstawia VI wieczną mozaikę bizantyńską Chrystusa wojownika. Na końcu został zamieszczony wykaz źródeł, opracowań oraz indeksy. Książkę przede wszystkim warto polecić interesantom historii wojskowości i sympatykom dziejów Bizancjum.

Na koniec warto dodać kilka słów o Autorze. Szymon Wierzbiński jest pracownikiem Zakładu Nauk Humanistycznych na Uniwersytecie Łódzkim. Przynależy do Centrum Badań nad Historią i Kulturą Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej Ceraneum, a także jest członkiem Komisji Bizantynologicznej Polskiego Towarzystwa Historycznego. W swoim dorobku naukowym posiada kilkanaście artykułów.

 

 


Autor: Szymon Wierzbiński

Tytuł: U boku bazyleusa Frankowie i Waregowie w cesarstwie bizantyńskim w XI w.

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Oprawa: Miękka

Rok wydania: 2019

ISBN: 978-83-8142-155-3

Liczba stron: 422

>>>> Książkę można kupić u wydawcy tutaj <<<<

Doktorantka Instytutu Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Interesuje się historią średniowiecza, dziejami Kościoła, historią regionalną.