USA Army w Archangielsku (1918 r.) / Źródło: Wikimedia Commons

Doktryna Nowego Porządku Świata (NWO)

Niektórzy uważają ją za zapowiedź przyszłości, inni za zwykłą teorię spiskową. Postaram się przybliżyć Czytelnikom jej genezę, przesłanki oraz główne idee, by sami mogli ocenić czy doktryna NWO jest potencjalnym zagrożeniem, a może wizją obecnego świata czy jednak jest kolejnym straszakiem.

Historia powstania NWO

Od zarania dziejów ludzkość interesowała się zagadnieniami tworzenia struktur opartych na hierarchii. Kiedyś tworzono małe skupiska, wiążące się w kasty, aż w miarę zmniejszania się odległości między ludzkimi siedliskami, zaczęły się one rozrastać. Wynalazki typu koło, transport konny, a potem kolej żelazna oraz samoloty znacznie zmniejszały naszą planetę, co wymusiło tworzenie coraz rozleglejszych ludzkich siedzib. Obecnie największym miastem na świecie jest Mumbaj, znajdujący się w Indiach ? liczba jego mieszkańców wynosi ponad 16,9 mln mieszkańców1. Jak zarządzać takim molochem? Natomiast największe państwo pod względem liczby ludności to Chiny z liczbą większą niż 1,3 mld ludności w 2012 roku2. Cały świat liczy już ponad 7 mld ludzi i ta liczba ciągle rośnie. Jak zarządzać taką ilością najinteligentniejszych mieszkańców Ziemi? Z pomocą przychodzą różne idee oraz religie, podziały rasowe, a także granice administracyjne. Łączą one ludzi dzieląc ich tym samym. Jednak jest to całkiem naturalny sposób, dzięki któremu człowiek znajduje swoje miejsce w świecie. Normalny jest również fakt, iż w każdych grupach tworzą się struktury rządzące, które z kolei zaczynają tworzyć ustroje polityczne i wdrażać swoją politykę.

Doktryna Nowego Porządku Świata (NWO ? New World Order) jest koncepcją zarządzania światem, która bazuje na dyktaturze. Kluczową kwestią jest w niej fakt, iż chodzi o uzyskanie władzy absolutnej dla wąskiego grona ludzi na samym szczycie światowej piramidy. Od początków powstania pierwszych ludzkich cywilizacji na ich czele stawali władcy chcący roztaczać władzę absolutną nad swoimi poddanymi. Zawsze jednak napotykali na dwie przeszkody: wewnętrzną i zewnętrzną. Problem wewnętrzny dotyczył buntujących się poddanych, którzy widząc rozpustę i niesprawiedliwość mieli siłę obalić rząd. Zewnętrzny wróg czaił się za granicami wpływów i chcąc podbić sąsiedni teren był w stanie zniszczyć obecną władzę. Stąd wynikła konieczność stworzenia dyktatury globalnej, której nie będzie grozić ani wróg wewnętrzny, ani zewnętrzny ? jedynie niższe jednostki będą toczyć spory o wpływy, wiedzę i pieniądze, nie narażając jednak wąskiego grona rządzącego światem wg NWO.

Przejawy historyczne zastosowania NWO

Czternaście punktów Wilsona (8.01.1918r.) było prekursorem dla nowej doktryny międzynarodowej polityki NWO. Wdrożenie ich miało uczynić świat lepszym i zapobiec kolejnym wojnom na skalę światową. Traktowały one m.in. o: jawności porozumień pokojowych, wolności żeglugi, zniesieniu barier gospodarczych, równości handlu, gwarancjach militarnych, ograniczonych do minimum zbrojeniach narodowych, a także o bezpieczeństwie, rozwoju, odbudowie i niepodległości państw: Rosji, Belgii, Francji, Austro-Węgier, Rumunii, Serbii, Czarnogóry i Polski. Optowano również za powstaniem Ligi Narodów, która dbać miała o bezpieczeństwo i terytorialną integralność wszystkich państw.

 Rodowód Ligi Narodów / Źródło: Wikimedia Commons

Rodowód Ligi Narodów / Źródło: Wikimedia Commons

Liga Narodów przyjęta została przez konwencję pokojową w Wersalu 28.06.1919r. Powstała z inicjatywy prezydenta Stanów Zjednoczonych Thomasa Woodrowa Wilsona, podobnie jak jego czternaście punktów. Statut Ligi Narodów stał się częścią traktatu wersalskiego i wszedł w życie w 10.01.1920r. Celem Ligi Narodów było osiągnięcie pokoju na świecie i atmosfery współpracy oraz równości.  Nie spełniła ona pokładanych w niej nadziei, gdyż niewiele udało się ustalić. Jej upadek, który przypadł na 10.04.1946r., zwiastowało utworzenie Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) 24.10.1945r. Cele ONZ były dokładnie takie same, jak Ligi Narodów, jednak dodano potem do nich szeroko rozumianą walkę o równość praw człowieka. Obecnie jednoczy 193 państwa członkowskie.

Europa nie próżnuje i również tworzy swój rząd wielu ? Unię Europejską, wywodzącą się z Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWG), utworzonej w 1958r. UE Obecnie zrzesza 28 państw członkowskich.

d d

Współczesne przejawy doktryny NWO

Każdy Polak zna współczesny przejaw Nowego Porządku Świata ? jak nie z własnego doświadczenia, to z opowiadań: komunizm, faszyzm i narodowy socjalizm. Komunizm, jako taki, miał przynieść dobrobyt, pokój i równość. W praktyce okazało się to być mrzonką ? w imię lepszego, ogólnego, dobra mordowano miliony ludzi. Trójca ta pochłonęła tyle ofiar, nierzadko o wielu z nich nie mamy pojęcia. Faszyzm optował za dobrobytem, ale w praktyce tylko garstka mogła go doznać, kosztem była śmierć pozostałych. Narodowy socjalizm obiecywał jedność narodową a w zamian dał światu antysemityzm, obozy śmierci i rasizm. Wszystkie te ideologie upadły, gdyż nie kryły się ze swoimi zamiarami ? uzyskania władzy absolutnej nad swoimi poddanymi, w których terrorem, biedą, bezsilnością i głodem chciano zniszczyć wolę walki oraz wolę życia. Współczesne rządy chcą uzyskać ten sam efekt, ale ucząc się z historii robią to zupełnie nowymi metodami: groźbą terroryzmu, strachem, propagandą, pieniędzmi, chwytami i metodami socjotechnicznymi (np. NLP, stosowanym coraz powszechniej), podstępami, współpracą mediów, zmniejszaniem poziomu nauczania, itd. A wszystko to stworzono i wdrożono, ponieważ zorientowano się, że nie można człowiekowi wcisnąć ideologii na siłę ? armia stojąca u bram nie wymusi na ludziach dobrowolnego zaakceptowania nowego porządku rzeczy. Dlatego sprytnie zastosowana mieszanka metod może dać lepszy efekt, aniżeli jakikolwiek przymus. Kiedy ludzie przyswoją sobie nowe zasady, zaakceptują je, wdrażane są następne, aż do osiągnięcia zamierzonego efektu.

By doktryna NWO mogła kwitnąć, musi zostać spełnione kilka zasad:
1) Władza absolutna przeznaczona tylko dla wąskiej elity. Zgodnie z zasadą Pareto do 20% ludzi należy 80% bogactw. Obecne wyliczenia sugerują, iż stosunek ten wynosi wręcz 90/10, czyli do 10% ludzi na świecie należy 90% światowych bogactw.
2) Stwarzanie pozorów wolności oraz zatajanie prawdziwych zamiarów i związanych z nimi działań.
3) Skala globalna rządów, jako jedyny gwarant dyktatury. Unifikacja lokalnych rządów zespolonych gospodarczo, administracyjnie oraz prawnie. Przykładami mogą być: UE, ONZ oraz inne unie kontynentalne.
4) Globalna ekonomia, którą łatwiej można kontrolować, a co za tym idzie wspólna waluta, ograniczenie ilości pieniądza gotówkowego na rzecz elektronicznego, by łatwiej kontrolować obywateli.
5) Coraz bardziej restrykcyjne prawo. Wszystko w imię sprawiedliwości, ochrony słabszych i zgodnie z literą prawa. Możliwość inwigilacji obywateli, zmniejszenie możliwości grupowych spotkań, monitoring w miastach, jako broń obusieczna (ma poprawiać bezpieczeństwo, ale może służyć również inwigilacji). Ograniczona wolność słowa. Ograniczenia w uzyskiwaniu koncesji na legalną broń dla obywateli.

Teorie spiskowe

Żaden rząd oficjalnie się nie przyznał i pewnie nigdy się nie przyzna, że jego działania skierowane są ku stworzeniu Nowego Porządku Świata. Jeżeli prawdą jest, że świat zmierza ku zasadzie 90/10, to ta garstka ludzi już pracuje nad stworzeniem Światowego Rządu. Tak jak pisałam wcześniej, doktryna NWO stoi na pograniczu prawdy i paranoi. Wielu z nas w naszym własnym kraju dostrzeże wiele z przykładów, które mogłyby służyć za ?dowód? istnienia tego zjawiska, a z pewnością rząd amerykański, chiński czy rosyjski dostarcza ich nadto. Jest prawdą, że jesteśmy manipulowani, zastraszani, marginalizowani oraz zubażani przez władze. Tak jak śmierci znanych osób, NWO owiane będzie zawsze tajemnicą. W ludzkiej naturze jest poszukiwanie drugiego dna. To dzięki temu zawsze znajdzie się garstka ludzi, która niczym w niejednym filmie s-f, odkrywa prawdę i próbuje pokonać bezduszny aparat władzy. A jakże mógłby mieć on duszę, skoro jest tylko tworem, złożonym z tak ogromnej rzeszy ludzi, a sterujący nim patrzą tylko na cyferki w raportach? To do Was Czytelnicy należy decyzja czy da się zracjonalizować pewne ruchy polityczne i decyzje rządów.

Komentarze