Dowódca Generalny Rodzajów SIł Zbrojnych gen. broni dr Mirosław Różański. / fot. anakonda.do.wp.mil.pl

Generał Mirosław Różański ustąpił ze stanowiska Dowódcy Generalnego RSZ

W dniu 15 grudnia br. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni dr Mirosław Różański złożył rezygnację z pełnionego stanowiska. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz przyjął rezygnację i wyznaczył na p.o. dotychczasowego pierwszego zastępcę, gen. broni Leszka Surawskiego.

W dniu 15 grudnia br. Informacyjna Agencja Radiowa (IAR) podała nieoficjalną informację o złożeniu rezygnacji z pełnionego stanowiska przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych (DG RSZ) gen. broni dr Mirosława Różańskiego na ręce Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza. Szef MON miał rezygnację przyjąć. Kadencja obecnego Dowódcy RSZ miała zakończyć się w 2018 roku, a gen. broni dr Różański pełnił ją od dnia 9 czerwca 2015 roku (czytaj więcej: Nowy Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych).

Później tego samego dnia, Ministerstwo Obrony Narodowej, ustami swojego rzecznika Bartłomieja Misiewicza, potwierdziło informacje medialne i wydało komunikat prasowy:

Minister Obrony Narodowej przyjął dzisiaj dymisję gen. broni Mirosława Różańskiego z pełnionej funkcji i polecił generałowi wykorzystać zaległy urlop. Obowiązki Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych decyzją ministra Antoniego Macierewicza będzie wykonywał I zastępca – gen. broni Leszek Surawski.

Generał broni dr Mirosław Różański (ur. 1962 r.) jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych w 1986 roku, którą ukończył z wyróżnieniem. W 1989 r. ukończył Centrum Doskonalenia Oficerów tzw. ?Akademię Polową? na kierunku dowódców batalionów. W latach 1992-1993 studiował w Akademii Obrony Narodowej (AON) w Rembertowie. W tej samej uczelni ukończył Kurs Taktyczno-Operacyjny w 1998 r. W 2005 r. został absolwentem Studium Polityki Obronnej, broniąc pracę pt. ?Profesjonalne siły zbrojne podstawowym czynnikiem bezpieczeństwa narodowego?. W 2011 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o obronności w specjalności zarzadzanie instytucjami publicznymi.

Służbę wojskową, po ukończeniu WSOWZ rozpoczął w 42 Pułku Zmechanizowanym (42 pz) na stanowisku dowódcy plutonu w Żarach. W 1987 r. został dowódcą kompani szkolnej, przygotowującej na potrzeby Śląskiego Okręgu Wojskowego dowódców drużyn i działonowych operatorów bojowych wozów piechoty. W 1989 r. został dowódcą kompanii zmechanizowanej, z którą wziął udział w ćwiczeniu ?Przyjaźń 1989?, po raz pierwszy obserwowanym przez obserwatorów z NATO. W 1990 r. został szefem sztabu batalionu szkolnego, którego był współorganizatorem. Następnie został wyznaczony na dowódcę 2 batalionu zmechanizowanego w 42 pz. W tym czasie batalion został poddany kontroli gotowości bojowej przez SG WP, a zdolność bojową potwierdził przed Inspekcją Sił Zbrojnych.

Po powrocie z AON został wyznaczony na stanowisko starszego oficera operacyjnego w sztabie 42 pz. W roku 1994 został skierowany na praktykę do Oddziału Szkolenia Bojowego Śląskiego Okręgu Wojskowego. Po zakończeniu praktyki objął stanowisko szefa szkolenia w 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu. W 1996 r. został przesunięty na stanowisko szefa sztabu w tej samej brygadzie. W 1999 r. został dowódcą 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej (17 WBZ) w Międzyrzeczu. W 2003 r. rozpoczął służbę na stanowisku szefa sztabu w dowództwie 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej (11 LDKPanc) w Żaganiu. Po otrzymaniu nominacji generalskiej w 2005 r. ponownie objął obowiązki dowódcy 17 WBZ. Dowodząc brygadą zainicjował wiele zmian systemowych w zakresie pełnienia służb i szkolenia. Był pomysłodawcą i realizatorem nowego modelu szkolenia strzelców wyborowych w Wojskach Lądowych. Wdrażał do sił zbrojnych kołowe transportery opancerzone Rosomak, formował pierwszy w pełni zawodowy batalion zmotoryzowany, który wziął udział w pierwszej i drugiej zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW) w Afganistanie. W 2007 r. jako dowódca Brygadowej Grupy Bojowej (BGB) wraz z żołnierzami 17 WBZ uczestniczył w VIII zmianie PKW Irak. Stacjonująca w bazie Delta w Al-Kut BGB wspólnie z irackimi siłami bezpieczeństwa i jednostkami koalicyjnymi przeprowadziła kilka operacji przeciwko rebeliantom, prowadziła szeroko zakrojoną akcję pomocy humanitarnej i medycznej dla społeczeństwa prowincji Wasit. Gdy generał Różański dowodził 17 WBZ, trzykrotnie (w latach 2006, 2007 i 2008) jednostka była wyróżniana Znakiem Honorowym Sił Zbrojnych.

W 2008 roku generał Różański wyznaczony został na stanowisko zastępcy szefa Zarządu Planowania Strategicznego P-5 SG WP. W sierpniu 2009 roku awansował na dowódcę 11 LDKPanc ? Czarnej Dywizji i został mianowany do stopnia generała dywizji.

W 2010 r. sformowana na bazie 17 WBZ i jednostek dywizji Grupa Bojowa UE była pierwszym oddziałem bojowym zadeklarowanym przez Polskę do sił Unii Europejskiej. W latach 2010-2011 dowodzona przez niego Czarna Dywizja przygotowała i skierowała do Afganistanu kolejno VIII i IX zmianę PKW, blisko 3000 żołnierzy pełniło służbę w ramach operacji NATO-ISAF. W latach 2012-2013 kierował Departamentem Strategii i Planowania Obronnego w MON, uczestniczył w pracach międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Pełnił funkcję pełnomocnika MON ds. reformy systemu zarządzania, kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. Kierował pracami zespołu przygotowującego ustawę zmieniającą ustawę o urzędzie MON, przyjętą przez parlament i podpisaną przez prezydenta RP 22 lipca 2013 r.

Dowodził Grupą Organizacyjną Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych (DG RSZ), stwarzając warunki do powstania DG RSZ od stycznia 2014 roku. Od początku 2014 r. wykonywał zadania na stanowisku radcy koordynatora Sekretarza Stanu w MON i zajmował się procesem modernizacji SZ RP. Postanowieniem Prezydenta RP z 9 czerwca 2015 r. wyznaczony został na stanowisko Dowódcy Generalnego RSZ. 1 sierpnia 2015 roku odebrał z rąk Prezydenta RP nominację na stopień generała broni.

W trakcie służby wyróżniony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Wojskowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyźnie, Gwiazdą Iraku, Medalem Honorowym Międzynarodowej Dywizji Centrum Południe. Podczas misji w Iraku został odznaczony przez prezydenta Salwadoru Medalem Zasługi. W uznaniu współpracy polsko-niemieckiej wyróżniony Krzyżem Honoru Bundeswery. W 2008 r. Prezydent RP w uznaniu zasług wręczył mu flagę narodową. Laureat prestiżowej nagrody miesięcznika ?Polska Zbrojna? Buzdygan w 2008 r. Generał jest żonaty, ma troje dzieci.

Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni dr Mirosław Różański. /Fot. ppłk Szczepan Głuszczak, DG RSZ

Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni dr Mirosław Różański. /Fot. ppłk Szczepan Głuszczak, DG RSZ

Źródła:

twitter.com: Ministerstwo Obrony @MON_GOV_PL

dgrsz.mon.gov.pl: Dowódca Generalny RSZ gen. broni Mirosław Różański

Czytaj także:

Zmiany kadrowe w DG RSZ

Antoni Macierewicz wyznaczył nowych dowódców Wojsk Aeromobilnych i Specjalnych

Odwołanie dowódców Wojsk Specjalnych i JW GROM

Komentarze

Rafał "Ralph" Muczyński, koordynator działu "Wojsko". Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie w Białymstoku i politologii na Politechnice Białostockiej. Rysownik-hobbysta (więcej: http://ralph1989.deviantart.com oraz www.facebook.com/Ralph1989Arts) Zainteresowania: rysunek, wojskowość (szeroko pojęte zagadnienia współczesnej armii od strony uzbrojenia, zwłaszcza lotnictwo i technika rakietowa), polityka międzynarodowa, historia XX wieku.