IPN uruchomił portal o Polskim Państwie Podziemnym

Z okazji 76. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego Instytut Pamięci Narodowej uruchomił nowy portal internetowy: www.ppp.ipn.gov.pl, na którym można znaleźć informacje i materiały dotyczące historii Podziemnego Państwa.

27 września 1939 roku utworzono tajną organizację ? Służbę Zwycięstwu Polski, na której czele stanął gen. Michał Karaszewicz-Tokarzewski. W 1940 roku SZP została przekształcona w Związek Walki Zbrojnej, a następnie rozkazem Naczelnego Wodza z 14 lutego 1942 roku ? w Armię Krajową.

Polskie Państwo Podziemne było fenomenem na skalę światową. W konspiracji udało się stworzyć sprawnie funkcjonującą strukturę władz cywilnych i największe podziemne siły zbrojne Europy. PPP, podporządkowane prawowitemu rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, organizowało szeroko rozumiany opór przeciwko Niemcom i Sowietom.

Na portalu www.ppp.ipn.gov.pl można znaleźć materiały poświęcone historii Polskiego Państwa Podziemnego, w tym: rys historyczny, Testament Polskiego Państwa Podziemnego, sylwetki przywódców, relacje świadków, filmy z wypowiedziami historyków na temat Polskiego Państwa Podziemnego oraz zapisy konferencji naukowych.

W osobnym dziale wyodrębniono zagadnienia związane z aresztowaniem przez NKWD przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, które miało miejsce 27 i 28 marca 1945 roku.

Na portalu znalazł się także dział ?Edukacja?, w którym zamieszczono propozycje dla szkół, a wśród nich przygotowaną do samodzielnego wydrukowania wystawę ?Przywódcy Polskiego Państwa Podziemnego?, informacje o innych wystawach przygotowanych przez IPN, propozycję scenariusza szkolnej uroczystości, a także wykaz literatury, z której można czerpać dodatkowe informacje.

Źródło: IPN

Komentarze

Miłośnik historii, a w szczególności zagadnień związanych z wojskowością. Obecnie stale interesuję się wydarzeniami w Wojsku Polskim. Zapalony bibliofil, poświęcający każdą wolną chwilę na czytanie książek.