Od 2016 roku wzrost wydatków na obronność o 9,4 pkt proc.

Sekretarz stanu MON Bartosz Kownacki zapowiedział, że wydatki na obronność państwa liczone rok do roku wzrosną o 9,4 pkt proc. i osiągną kwotę 35 mld 899 mln zł. Dla porównania wartość ta w roku 2015 wyniosła ok. 33 mld zł. Ponad to począwszy od tego roku udział środków na finansowanie obrony narodowej ma wynieść co najmniej 2 proc. PKB z roku poprzedniego, zamiast dotychczasowych 1,95 procent.

Przywołane ustalenia są efektem posiedzenia SKON – Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, gdzie w ubiegły wtorek pozytywnie zaopiniowano projekt ustawy budżetowej w części dotyczącej obronności na 2016 rok. Jak zaznacza wiceminister to pozwoli na zwiększenie zdolności operacyjnych sił zbrojnych, na planowaną modernizację uzbrojenia i sprzętu wojskowego – w tym zakresie będą w trakcie roku dokonywane pewne zmiany w programie modernizacji technicznej – dotrzymanie naszych zobowiązań sojuszniczych, jak również zwiększenie wydatków na uposażenia, ponieważ przewidujemy wzrost wysokości uposażeń o 202 zł w przypadku żołnierzy i 185 zł w przypadku cywili, jak również realizację pierwszego etapu tworzenia jednostek obrony terytorialnej.

Wydatki obronne Polski na tle innych państw NATO w 2015 / mon.gov.pl

Wydatki obronne Polski na tle innych państw NATO w 2015 / mon.gov.pl

Obecny na posiedzeniu SKON komisji dyrektor Departamentu Budżetowego MON – gen. bryg. Sławomir Pączek zaznaczył, że wśród szczegółowych celów MON jest zwiększenie zdolności w obszarze bezpieczeństwa cybernetycznego i obrony cyberprzestrzeni oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej, co dotyczy w szczególności  przygotowywanego szczytu NATO w Warszawie. Znaczna część budżetu ma obejmować także uzupełnienie zapasów materiałowych w jednostkach wojskowych, intensyfikację szkolenia wojsk oraz inwestycje budowlane. Zgodnie z polityką wzmacniania flanki wschodniej zwiększą się nakłady w garnizonach znajdujących się na wschodzie kraju.

Wyrzutnia HIMARS - propozycja Lockheed Martin dla rodzimego programu HOMAR/ www.lockheedmartin.com

Wyrzutnia HIMARS – propozycja Lockheed Martin dla rodzimego programu HOMAR/ www.lockheedmartin.com

W porównaniu z 2015 r., środki budżetowe w przeważającej części zostaną skierowane na modernizację techniczną, na większe zakupy środków materiałowych (głównie amunicji), wzrost wynagrodzeń żołnierzy i cywilnych pracowników wojska oraz bieżące utrzymanie jednostek wojskowych, w tym również szkolenia i ćwiczenia. Największa część budżetu MON przeznaczona jest na wydatki majątkowe, które docelowo mają wynieść 10 mld 293 mln zł (28,9 proc. wydatków obronnych), z czego na Plan Modernizacji Technicznej ma zostać przeznaczone 9,3 mld zł. Budżet MON zakłada także wzrost liczebności armii o 1,5 tys. żołnierzy.

Znaczne są również środki z budżetu państwa przeznaczone na działalność badawczo-rozwojową w dziedzinie obronności.  Są to między innymi środki Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przeznaczone na projekty związane z obronnością w kwocie 324,8 mln zł. Oprócz pieniędzy z NCBiR, MON zamierza wydać na działalność badawczo-rozwojową przeszło 574 mln złotych. Jest to kwota większa od tej przezmaczonej w roku poprzednim, gdzie wyniosła ona zaledwie 95 mln zł. Łącznie na badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie obronności budżet państwa przewiduje kwotę w wysokości 898,8 mln zł.

ŹRÓDŁO
www.mon.gov.pl

Komentarze

Absolwent Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (obecnie Akademii Sztuki Wojennej). Instruktor strzelectwa sportowego, instruktor kalisteniki i zagorzały fan wycieczek górskich. Zdobywca Wojskowej Odznaki Górskiej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i Odznaki Skoczka Spadochronowego Służb Ochrony. Członek grupy rekonstrukcyjnej SPAP Wojkowice i Stowarzyszenia "Głos bohatera". Do głównych zainteresowań naukowych autora należą terroryzm międzynarodowy, przestępczość zorganizowana, społeczne inicjatywy w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz zarządzanie kryzysowe.